پیرامون کتاب اثر سایه نوشته دبی فورد و دو نویسنده مشهور دیگر است که در مطلب قبلی راجع به کتاب راز سایه به معرفی کامل پرداختیم.این کتاب که یک اثر روانشناسی استسعی دارد قسمت تاریک بشر را برای ما معرفی نماید و آن را به ما بشناسد و راهایی برای رهایی از مشگلات و دردهایی ناشی از این بخش را به ما بیاموزد و همانطور که در روی جلد کتاب مندرج است کتابی است برای کشف قدرت پنهان درون که در واقع عنوان فرعی است کتاب محسوب میشود و خواننده را با سایه آشنا نموده  راهکارهایی را جهت هدایت و کنترل این قدرت درونی ارائه میدارد

کتاب اثر سایه

همانطور که عرض شد این کتاب توسط سه نویسنده نوشته شده که به سه بخش تقسیم شده که این سه بخش عبارتند از کتاب سایه اثر دیباک چوبرا بخش دوم سازش با خود دیگران و جهان که نوشته دبی فورد است و قسمت سوم یا اخر که نویسنده آن مارین ویلیامسون می باشد تحت عنوان فقط نور می تواند سایه را بیرون کند

 

 

که در این کتاب هر 3 نویسنده  نخست در بحث خود سایه را به اشکال مختلف تعریف می کنند تا  همه افراد و اشخاص قادر به تشخیص  چهره های مختلف باشند. و پس از آن هر کدام راهکارهای شخصیشان را برای مخاطب ارائه می کنند.

و همانطور که روی جلد اسم دبی فور را مشاهده می نمایید که بزرگتر از دیگر دو نویسنده مندرج است بدلیل اهمیت متن و عقاید این نویسنده در این زمینه و از لحاظ ارتباط شدید کتاب با زندگی خود شخص نویسنده است که دبی فورد خود در جوانی دربند سایه بوده و کارهای  بسیاری چه درست و غلط  برای مقابله با آن آزموده تا سرانجام .

طی یک دعوت و حضور در سمینار مارین ویلیامسون  همین نویسنده بخش سوم کتاب حاضر تهدفمند میشود که بطور روی موضوع سایه تحقیق نماید و  با همین هدف تحقیقات  و تلاش بسیاری داشت تا اطلاعات کافی راجع به سایه جمع آورد

و در یک جمله باید گفت سایه به نوعی خود واقعی ماست