معرفی کتاب نمی توانی به من آسیب بزنی اثر دیوید گاگینز:
دیوید گاگینز، نویسنده کتاب، آماده ترین مرد ایالت متحده آمریکا از دید مجله اَوتساید، اکنون نماد نیرو های مسلح آمریکا و همچنین یکی از سرآمدترین ورزشکاران استقامت در دنیاست. او تاکنون تنها کسی است که توانسته است آموزش های تخصصی نیروی دریایی، رنجر ارتش و کنترل کننده هوایی تاکتیکی نیروی هوایی آمریکا را به انتها برساند.
دیوید گاگینز، کریمانه، با بخشندگی و سخاوتمندانه خط به خط زندگی خود را می نویسد و به خوانندگان کتابش نشان می دهد؛ تمام موفقیت های بشری می تواند از یک خواستن با عزم و اراده قوی شروع شود. او داستانش را تعریف می کند و بدین وسیله نشان می دهد با جمع کردن حداکثر قوا و نیروی ذهنی و جسمی خود می توان به مطلوب خود رسید. موفقیت از دید هرکس متفاوت است، از نظر نویسنده برای دستیابی به هدف و آنچه که هر کس در زندگی به عنوان موفقیت قلمداد می کند باید بیش ترین تلاش را کرد؛ در واقع از دید او، موضوع به آن برمی گردد که اگر بیشترین استفاده را از گنجایش و ظرفیت ذهن و جسم خود ببریم، قطعا موفق خواهیم شد.

 


داستان زندگی گاگینز از دوران کودکی پر رنج او آغاز می شود، زمانی که توسط پدرش مورد ستم و ظلم و آسیب های فراوانی قرار می گرفت و این باعث شده بود کودک بیچاره علاوه بر تحمل فقر، دچار افسردگی نیز بشود. ولی داستان او بدین صورت ادامه پیدا نمی کند و در جایی از زندگی خویش، تصمیم می گیرد دست روی زانوی خود بگذارد و بلند شود و یک تنه، با تمام توان حرکت کند که سرانجام به بهترین ورزشکار در رشته خود تبدیل می شود.
اکثر مردم از توانایی ها و نیروی واقعی و ظرفیت بالای فردی خود بی خبرند، درحقیقت یا از ابتدا متوجه توانایی های واقعی خود نشده اند و یا آن را به فراموشی سپرده اند؛ چرا که اگر آن ها، از ظرفیت وجودی بالای خود اطلاع داشته باشند، هرکدام از حداکثر توان خود استفاده می کردند و اکنون دنیا لبریز از انسان های کامیاب و موفق و پیروز، در عوض این تعداد افراد افسرده و دلسرد و ناامید می بود.
از این رو، خواندن این کتاب می تواند به هرکس ویژگی ها و قابلیت و توانایی های بی نظیر فردیش را یادآوری کند و همچنین خاطر نشان کند که برای موفقیت در زندگی، وجود انسان، خود به تنهایی کافی است و به راحتی جنگجوی درونتان را بیدار می کند. کتاب نشان می دهد که هیچ بهانه ای برای عدم موفقیت در زندگی وجود ندارد و هر دلیلی باشد، برای انگیزه و رغبت و تلاش مضاعف در زندگیست.