ایرادی ندارد اگر حالت خوش نیست
مگان دیواین
روانشناسی
من پس از تحمل چند عزا، به شدت به دنبال کتاب یا مقاله یا حتی شخصی می گشتم که با او حرف بزنم. متنفر شده بودم از هر کسی می پرسید بهتری یا می گفت باید بهتر شوی به زندگی برگردی، در عزا نمان. روانشناس ها می گفتند بگذار زمان بگذرد و سعی کن زندگی کنی. هیچ کس نتوانست جواب درستی به حال من بدهد جز مگان دیواین. مگان دیواین بعد از مرگ همسرش، با وحودی که خودش روان پزشک بود، برای حالش راه حلی نداشت. می گفت که پس از رفتن او تازه فهمیده که تمام مدت اشتباه مشاوره می داده و تقصیر او هم نبوده و نیست. مقصر فرهنگ عزاداریست. او در مورد فرنگ غربی حرف می زد اما خب تفاوتی هم با فرهنگ عزاداری در شرق نداشت. نکته جالب حرف های کسانیست که قبلا عزا دیده اند و سعی می کنند که تجربه خودشان را با شما در میان بگذارند اما این حال شما را بهتر نمی کند چون داغ با داغ متفاوت است. مورد دیگر حرف های انگشت نمای مردم است مثل او الان جای بهتریست یا هر چیزی حکمتی دارد.

 

 

مگان می گوید همین کسانی که حرف از حکمت می زنند در اولین فرصت حرف های خود را زیر پا می گذارند. مگان اصرار دارد که شما بدانید سوگ یک مورد عجیب و غریب نیست که خیلی سریع از آن خارج شوید. سوگ مانند عشق است، درد دارد. " اگر غمگین بمانید یعنی درست سوگواری نکرده اید."
اعتقاد اشتباه دیگر این است که تصور می کنیم به سوگ نیاز داریم تا زندگیمان را بهتر کنیم تا کار خاصی انجام دهیم. ما این آدم بهتر شدن را بدون سوگ هم می توانستیم سپری کنیم.
یا فرهنگ غلط دیگر سرزنش کردن شخص سوگوار است، به سرعت به جای همدردی کردن قربانی را گناهکار جلوه می دهیم. مگان بارها می گوید اشتباه شما نیست، اشتباه از فرهنگ است.
این روزها که حال دل هیچ کداممان خوش نیست، این کتاب را بخوانیم تا بدانیم که ایرادی ندارد اگر حالمان خوش نیست.