معرفی کتاب درمان شوپنهاور

اروین د.یالوم استاد روانپزشکی دانشکده استنفورد،روان درمانگر در این کتاب عقاید فلسفی را معرفی میکند .

و روش های روان درمانی و گروه درمانی را توضیح میدهد این کتاب محدودیت درمان و نکات مشترک فلسفه و روانشناسی را بررسی میکند .

مهارت یالوم در ساده توضیح دادن مسائل مشکل او را نزد خوانندگان محبوب کرده است و او روش ناب تعریف کردن رمان را به خوبی بلد است او در این کتاب داستان فیلسوفی را تعریف میکند که تنها است .

و به گروه روان درمانگر مشهوری میرود که درمانگر به دلیل ابتلا به سرطان در حال مرور زندگی خود است فیلسوف برای تبدیل شدن به مشاور فلسفی به کمک درمانگر نیاز دارد از جمله ویژگی هایی که کتاب های یالوم را خاص کرده است این است که درباره دغدغه های اصلی انسانها صحبت میکند و به ساده ترین زبان ممکن مطالب علمی را بیان میکند و رابطه انسانها را مورد توجه قرار میدهد او اعتقاد دارد فیلسوف ها درمانگر هستند ولی روش هایی که استفاده میکنند مطلوب نیست.

جملاتی از متن کتاب(هر وقت که نفس میکشیم مرگ را جلو میندازیم ولی در نهایت مرگ در کمین ماست چون از بدو تولد سرنوشت ما این است اما انسان با شوق زیاد زندگی میکند.زندگی پدیده جالبی نیست میخوام همه ی عمرم را درباره زندگی تفکر کنم.

 

باید از زمان حال لذت برد چون تنها گزینه در دسترس ماست گل گفت من باز نمیشوم تا دیده شوم برای خودم باز میشوم چون خوشحالم میکند منبع شادی من درون خودم است.اگر خواسته ما این است که مورد تمسخر قرار نگیریم باید احتیاط کنیم.

من دانشمندانی نوشته ام که جز نوابغ تاریخ هستند چون مانند من فکر میکنند و این نوشته ها به آنها آرامش میدهد.شادی سه منشا دارد چگونه هستی.

چه چیزی داری. و از نظر مردم چگونه هستی. فقط باید به اولی توجه کرد چون دو مورد آخر کنترل نداریم و در نهایت آنها را از دست میدهیم مثل سالخوردگی که جوانیمان را میگیرد داشتن برعکس میشود و هرچه اوایل داریم بالاخره مالک ما میشود.

هر انسان عاشق پس از رسیدن به خواسته اش یک بی تفاوتی عجیب را تجربه میکند و تعجب میکند چگونه با آن همه انگیزه دیگر خوشحال نیست و احساس میکند چیزی به دست نیاورده است.