معرفی کتاب هر روز یک قدم نزدیکتر اثر اروین د.یالوم است.قسمت اصلی این کتاب از نوشته های درمانجو و درمانگر پس از هر جلسه درمان است بعد از هر جلسه درمان یالوم و جینی خلاصه جلسه رواندرمانی را مینویسند و درباره احساس خود راحت صحبت میکنند جینی یک نویسنده با استعداد است که در گروه درمانی شرکت میکرد اما هیچگاه به جلو حرکت نمیکرد به همین دلیل تصمیم گرفت با یالوم همکاری کند.

اگر کتاب های یالوم را خوانده باشید متوجه خواهید شد او نویسنده ای است که عمدتا به راضی کردن مخاطب توجه دارد رمان های یالوم به غیر از اینکه همیشه سرشار از جذابیت هستند دارای اطلاعات مفید در موضوعات روانشناسی و فلسفه اگزیستانسیال است .

و البته به زبان ساده بیان شده که برای هرکسی قابل فهم است در مسیر خواندن کتاب دشواری های کار روان درمانی را درک میکنید.

و متوجه مسائلی که روبروی درمانگر و بیمار در زمینه درمان است میشوید و به موضوعات که در ذهن بیمار و درمانگر وجود دارد اشاره میشود .

مطالعه این کتاب به منزله درمان است دیدی که مطالعه کتاب به خواننده القا میکند بسیار مفید فایده است و هم برای درمانگر و هم کسی که شناختن جوهر وجود خود برایش مهم است .

فایده های بسیاری دارد صداقت دکتر یالوم در همه رمان هایش به راحتی قابل فهم است و کتاب هایش را جذاب کرده است.

قسمتی از متن پشت کتاب و داخل کتاب(این دغدغه دائما در وجود من است دفتر وقت های مشاوره بیمارانم را پیدا کنم که با آنها تجربه های حساسی داشته ام که تعدادشان کم نبوده است و زمان های خوبی را گذرانده ایم قفسه کتاب من مرا به یاد گورستان های بزرگ می اندازد:زندگی های بی شماری که در این پوشه ها مدفون شده اند.یالوم همیشه سعی میکند نشان دهد که اکثر مردم زویای پنهانی دارند).