معرفی کتاب خودت به فنا نده اثر گری بیشاپ.این کتاب از پرفروش ترین های نیویورگ تایمز است.

و مثل یک سیلی میماند که هوشیارت میکند و به دنیای واقعی برمیگرداند تا بتوانی توانایی خود را کشف کنی و به بهترین کسی که میتوانی در زندگی تبدیل شوی.

اگر فکر میکنید که همیشه در حال درجازدن هستید و مانند یک موش روی یک چرخ دویده اید میتوانید با این کتاب از استرس رهایی پیدا کنید همیشه وقتی که مشغول قضاوت خودت هستی که دائما ادامه دارد از درونت چیزی میشنوی که یک موجود بی خاصیت هستی و عرضه هیچ کاری را نداری در حالیکه نمیدانی چقدر به این ندای درونی اعتقاد داری و چقدر به تو لطمه میزند و در تمام روز خود را مشغول فعالیت میکنی تا از استرس رها شوی و بتوانی به زندگی ادامه دهی و اگر نتوانی فکر میکنی باید تسلیم سرنوشت بشوی و هیچ وقت به زندگی ایده آل نمیرسی.

این کتاب برای کسانی مفید است که همیشه یک ندای درونی تو نمیتوانی را میشنوند!بیشاپ در این کتاب نقل قول هایی درباره اینکه خود میتوانیم زندگیمان را بسازیم مطرح میکند .

که اگر بتوانیم به این توصیه ها جامه عمل بپوشانیم پیشرفت میکنیم و صحبت های فلاسفه هم در این کتاب یافت میشود که تاثیر بیشتری روی ناخودآگاهمان میگذارد وتنها راه تاثیرگذاری واقعی این کتاب بر روی ما این است که بتوانیم این توصیه ها را در زندگیمان اجرا کنیم برای فکر کردن به زندگی خود وقت کافی اختصاص دهید و سعی کنید به نتیجه برسید هیچ چیزی بهتر از دانشی که خود با فکر به آن میرسید با ارزش نیست.این کتاب در فهمیدن خودگویی های ذهنی و مثبت شدن آنها به ما کمک شایانی میکند و چیزهایی که در زندگی تجربه میکنیم .

 

گاز واگویه های درونی ما نشات میگیرد.این کتاب باعث میشود تا به اهمیت تفکر در زندگی خود پی ببریم و هر وقت ارتباط بین حرف زدن و تفکر را کشف کردیم متوجه اثر تفکر روی کیفیت زندگی میشویم.بیشاپ در اسکاتلند به دنیا آمد و در سال۱۹۹۷به آمریکا نقل مکان کرد موضوع مطالعه او توسعه شخصی در زمینه هستی شناسی و پدیده شناسی بود پیش از اینکه مدیر یک شرکت در همین زمینه شود سال های طولانی در این زمینه به مطالعه پرداخت و پس از مدتی برند خود به نام فلسفه محلی را به وجود آورد او به خود تعهد داده بود که به مردم برای ایجاد تغییرات واقعی در زندگیشان کمک کند روش او ساده و بی دردسر است که همین موضوع کتاب او را جذاب کرده است.

جملات برگزیده کتاب(اتفاق های زندگی مرد را نمیسازد فقط باعث میشود خود را بشناسد.سرنوشت افراد با انگیزه را هدایت میکند و اشخاص بی هدف را به دنبال خود میکشد.فرد با درایت برای نداشته هایش ناراحت نیست فقط برای داشته هایش خشنود است.شیوه صحبت کردن ما فقط به همان لحظه مربوط نیست چون میتواند در لایه های عمیق ذهن ما نفوذ کند و ماندگار شود و رفتارهای ما را در دراز مدت دچار تغییر کند.اگر احساس از فکر تاثیر پذیرد میشود با به بند کشیدن افکار دیگران و تغییر واگویه های ذهن احساسات افراد را به تسلط خود درآورد.