معرفی کتاب دروغ هایی که به خود میگوییم  نوشته جان فردریکسون.

در این کتاب فردریکسون به اختصار توضیح میدهد که چگونه خودمان را گول میزنیم و با مثال های متعدد نشان میدهد که دلیل مشکلات ما وجود خارجی ندارد .

و مسائل و عواملی که دلیل استرس های ما در زندگی است را به ما نشان میدهد و میگوید به چه طریقی دروغ هایی را که به خود میگوییم تشخیص دهیم و با مسائل حقیقی زندگی رو در رو شویم.

شاید برای دوری کردن از مشکلات به دروغ گفتن پناه ببریم اما خیال پردازی در این مواقع علت مصائب بیشتر است و به ما توضیح میدهد چگونه با واقعیت روبرو شویم و از زندگی لذت ببریم و شیوه درمان فقط حرف زدن نیست بلکه ارتباط بین دو نفر است که که دلیل رویارویی با واقعیت های زندگی است رو آوردن به دروغگویی برای فرار کردن از درد کاملا طبیعی است.

اما به خاطر دروغ هایی که میپذیریم بیمار میشویم و راه بهبودی آن پذیرفتن حقیقت های زندگی است .

 

و این کتاب روش روبرویی با حقایق که علت رنج کشیدن ما است و راه رسیدن به حقیقت را به ما نشان میدهد و ما را در این مسیر سازمان دهی میکند که روان درمانی چیست که منجر به تغییر میشود روان درمانی یک رابطه منحصر به فرد بین دو نفر است.

که آماده روبرو شدن با اصلی ترین حقیقت های زندگی هستند و به سوال های کی هستیم؟علت رنج کشیدنمان چیست؟ به کمک مثال هایی که در کتاب آورده است پاسخ میدهد.

نحوه رویارویی با چیزی که از آن فرار میکنیم تغییر واقعی را ایجاد میکند چون همه انسان ها برای فرار از درد دروغ میگویند پس نتیجه میگیریم همه انسانها کامل نیستند پس باید با صحبت کردن حقیقت ها را بیان کنیم.قسمت هایی از کتاب(در زندگی به مسیری میرویم که دروغ های ما به ما نشان داده است و موجب رنج در ما میشود وقتی مشکل غیر قابل تحمل بشود به کسی نیاز داریم که برای روبرویی با دروغ هایی که پذیرفته ایم و دروغ هایی که به خودمان گفتیم به ما کمک کند چون تنها راه رهایی از آنها و رسیدن به حقیقت دیدن دروغ هایی است که به خودمان تفهیم کرده ایم برای این کار نیاز به کسی داریم که بتوانیم با دروغها مواجه شویم.