معرفی کتاب آسیب شناسی روانی زندگی روزمره اثر زیگموند فروید‌.برای افرادی که میخواهند با روان کاوی و نظریات زیگموند فروید آشنایی اولیه پیدا کنند این کتاب بهترین گزینه است چون کتاب دارای مثال های زیادی است که تقریبا در زندگی همه اتفاق افتاده است و به راحتی قابل فهم هستند و این مثال ها در پی تببین نظریه های روان کاوی است.

فروید در این کتاب با مثال هایی از کنش پریشی میخواهد ما را با ناخودآگاه انسان آشنا کند کنش پریشی به معنی خطاهای افراد روان رنجور و سالم در زندگی روزمره است مانند:فراموش کردن موقتی اسامی خاص‌.خطاهای زبانی،و خواندن و نوشتن‌ ویا گم کردن اشیا‌ و کارهای ناشیانه.

در واقع همان کارهایی که ما همیشه منشا آنها را حواس پرتی و بدشانسی میدانیم اما از دیدگاه فروید پشت همه این اتفاق ها یک علت روانی وجود دارد فروید در این کتاب در مورد خطاهایی توضیح میدهد که غیر عمدی و به صورت ناخودآگاه انجام میشوند .

و هر چه بیشتر تلاش میکنیم که خطا نکنیم این خطاها بیشتر تکرار میشوند و گویی که نیروی اراده ما در این مورد نقشی ندارد و یک نیروی دیگر ما را اداره میکند و به درخواست های ما توجه ندارد انسان این کنش پریشی ها را خطا و اشتباه میداند زیرا با نیروی اراده انسان متضاد است ولی اگر به قدرت ناخودآگاه توجه کنیم متوجه میشویم اصلا خطایی وجود ندارد!و موردی که توسط شعور انسان خطا تشخیص داده میشود به عبارتی به اجرا درآوردن فرمانی است .

 

که به وسیله ضمیر ناخودآگاه صادر شده است.میتوان گفت مطلقا پدیده کنش پریشی اتفاقی نیست و یک مسئله روانی منشا وقوع آن است به طور مثال وقتی که یک موضوع را فراموش میکنیم میتواند نشانه این باشد که ضمیر خوداگاه انسان در برابر به خاطر آوردن آن موضوع مقاومت میکند.

چون آن موضوع باعث میشود انسان مسئله دردناک دیگری را به یاد بیاورد که با مطلبی که به فراموشی سپرده شده دارای ارتباط است.

قسمتی از کتاب(وقتی که به بررسی خاطرات زندگی یک شخص میپردازیم متوجه میشویم که نمیتوان به هیچ روشی بفهمیم که این خاطرات درست است.یک سری از خاطره ها دچار تغییر شده اند و یا مرور زمان باعث جابجایی در آنها شده است مثلا اگر شخصی بگوید که نخستین خاطره دوران بچگی اش به سن ۲سالگی برمیگردد نمیشود به آن اعتماد کرد زیرا میشود به آسانی علت تغییر دادن خاطرات زندگی را پیدا کرد).