معرفی کتاب قدرت عادت اثر چارلز داهیگ.

تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که دلیل کارهایی که انجام میدهید و تکرار آنها چیست؟و نقش عادت های ما در این کارها چیست؟

شخصیت های موفق روی عادت های خود کنترل دارند و سعی میکنند رفتارهای بد خود را بشناسند و با رفتار های خوب جایگزین کنند شخصیت های موفق خودشان عادت های خود را به وجود می آورند اما افرادی که اعتماد به نفس ندارند و ضعیف هستند هیچ تلاشی نمیکنند و افسار خود را به دست زندگی میدهند تا آنها را به هر سمتی که خواست بکشاند و قدرت شگفت انگیز عادت ها را دست کم میگیرند و حرکتی در راستای تغییر دادن عادت های قدیمی خود انجام نمیدهند و همین امر زمینه ساز قربانی شدن توسط عادت هایشان را فراهم میکند.

کتاب قدرت عادت به عادت های ما و نحوه تشکیل آنها میپردازد و با بررسی علت های انجام کارها فقط به این دلیل که به آن عادت کرده ایم دلیل انجام کارهایی را بیان میکند که جز روتین روزانه است‌ و با مثال شرح میدهد که عادت های خوب به چه نحوی زمینه ساز موفقیت افراد میشود‌.کتاب به۳ فصل تقسیم میشود:فصل اول روند ظاهر شدن عادتها در زندگی بشر را توضیح میدهد.

 

فصل دوم عادت های موسسات بزرگ و موفق را بررسی میکند.و فصل سوم عادت های جوامع مختلف را بررسی میکند و تاثیر عادت ها بر جامعه و تغییراتی که جامعه بر اثر آن عادتها تجربه میکند بررسی میکند.شکل گیری عادت ۳مرحله دارد(۱:انگیزه:که به ما برای انجام یک کار انگیزه میدهند.۲.اقدام:کارهایی که به منظور جواب دادن به انگیزه انجام میشود.۳.پاداش:به معنی امتیازی است که در قبال اقدام کردن دریافت میکنیم.اگر این مراحل را درک کنیم و عادت هایمان را بررسی کنیم میشود امید داشت که عادت هایی را که دوست داریم جایگزین عادت های بد کنیم عادت هایی که روی زندگیمان اثر منفی میگذارند و به این نتیجه رسیده بودیم که به هیچ وجه نمیتوانیم از شرشان رها شویم و حتی از اثری که بر زندگیمان گذاشته بودند بی اطلاع بودیم.قسمت هایی از کتاب(زندگی ما به نحوی که تا به امروز شکل گرفته است مجموعه ای از عادتهاست.اگر شیوه کارکرد عادتها را درک کنیم میتوانیم تغییرشان دهیم.عادت همان قدر که مفید است میتواند دارای ضرر هم باشد.

اگر عادت های صحیحی داشته باشید کاری نیست که نشود انجام داد.عادت ها سرنوشت ما را تعیین نمیکنند میتوانیم آنها را نادیده بگیریم و یا تغییرشان دهیم و یا با عادت های دیگر جایگزین شوند).

 

 

دانلود کتاب قدرت عادت