معرفی کتاب چگونه دیگران را روانکاوی کنیم.نویسنده بازیل فاستر،جاشوا مور.این ساده نیست که متوجه بشویم که دیگران به ما دروغ میگویند و یا شاید بخواهند ما را بازیچه خود قرار بدهند مسلما نمیتوانیم طوری که میل خودمان است با بقیه ارتباط برقرار کنیم و هر چیزی که شنیدیم فقط به دلیل اینکه ظاهر فرد موجه است قبول کنیم.

این کتاب در صدد این است که مفهوم جدید ظاهر را توضیح دهد که برای بررسی هدف های شوم دیگران قبل از هر چیز باید بتوانید ظاهر افراد را دقیق موشکافی کنید گاهی اوقات یک واکنش کوچک هم میتواند قصد واقعی افراد را آشکار بنماید.

آیا پیش آمده است که وقتی به کسی نگاه میکنید میبینید که چشم هایش را ریز کرده است؟ و اگر پی ببرید که از شما خوشش نمی آید پس ریز کردن چشم یک نشانه بوده که به آن دقت نکرده اید.اکثر افراد تمایل دارند یک پرده جلوی دید خود ایجاد کنند تا چیزهایی را که دوست دارند نبینند و دیگر شکل های این پرده کشیدن استفاده کردن از دست است مثل مالش ابروها،و بستن چشم.فهمیدن معنی این حرکت ها ساده است و میتوان آنها را وسیله هایی برای تحقیق کردن در نظر بگیرید.

وقتی میخواهید کشف کنید که فردی به شما دروغ میگوید میتوانید موضوعی که شک دارید حقیقت دارد یا خیر را بیان کنید و باید مانند یک بازپرس فکر کنید و مسیر حرکت خود را به سمت هدف خود هموار کنید و از کلیات شروع کنید و به جزئیات برسید سوال کنید و کنترل گفتگو را در دست خودتان بگیرید.

 

زمانی که قصد دارید به هدف کسی پی ببرید شرایط حاکم بسیار مهم است اگر با تندی سوال بپرسید و یا اگر ری اکشن های فردی که روبروی شما قرار دارد را بدون در نظر گرفتن جوی که وجود دارددتفسیر کنید این احتمال وجود دارد که در پی بردن به هدف اصلی فرد دچار اشتباه بشوید و باید به این موضوع توجه کنید که همیشه نباید نقش بازپرس را بازی‌ کرد فقط باید بیاموزید که به چه روشی افراد را با دقت بررسی کنید و آنگاه در هنگام صحبت کردن متوجه نشانه هایی که هدف اصلی فرد را آشکار میکند میشوید.

مثلا وقتی فرد با یقه لباس بازی میکند میتوانید این نشانه ها را درک کنید توانایی پی بردن به هدف افراد به نگاه دقیق و موشکافانه بستگی دارد.موضوعاتی که در کتاب مطرح میشود میتواند این مهارت را در شما تقویت کند در قدم اول باید با اصول اولیه شروع کنید اگر تا الان در زمینه دقت به رفتار دیگران دقیق نبوده اید الان میتوانید شروع کنید.