معرفی کتاب نمیتوانی روز مرا خراب کنی.۵۲راهکار برای متحول کردن زندگی نوشته الن کلین.همیشه مشکلات در زندگی وجود دارند و گاهی اوقات دردسرساز هستند و گاهی هم نه.

برای مثال این مشکلات میتواند شامل بحث و جدل با کسانی باشد که آدم های اطراف خود را آزار میدهند و البته مشکلات شخصی انسان هم میتواند روی اعصابمان تاثیر بگذارد.آلن کلاین در این کتاب روش هایی را به خوانندگان آموزش میدهد که مشکلات و موانع را نابود نکنند بلکه دید خود را نسبت به سختیها عوض کنند.

خوانندگان کتاب این توانایی را دارند که نگذارند چیزهای کوچک زندگیشان را مختل کند نویسنده یک شیوه جذاب برای مقابله با مشکلات معرفی میکند آن هم روش شوخ بودن است.

این کتاب نخستین مرتبه در سال۲۰۱۵ چاپ شدو نویسنده تلاش کرده تا به یک روش خیلی ساده و کاملا قابل فهم که همه خوانندگان کتاب آنرا درک کنند و همچنین با بیان شوخی هایی در میان قصه هایی که از زندگانی روزانه افراد در کتاب آورده است .

قصد دارد به خوانندگان یاد دهد که به چه نحوی میتوان اجازه خراب کردن روزهای زندگی را به اطرافیان نداد.کتاب شامل ۵۲ فصل است و هر فصل از سه بخش تشکیل شده است بخش نخست میگوید که چه مشکلاتی میتواند روی زندگی روزمره ما تاثیر بگذارد و بخش دوم روش هایی را ارائه میدهد که چگونه با این مشکلات رو در رو بشویم.و بخش سوم در پی آموزش این مسئله است که چگونه دید خود را به مشکلات عوض کنیم.

 

خوانندگان با درک این روشها و به کار بردن آنها در برابر افرادی که اطراف شما قرار دارند و یا مشکلاتی که برایتان به وجود می آید و زندگی را به کامتان تلخ کند ایستادگی کنید.و مطلب جالب درباره این کتاب این است که میتوانید مطالب کتاب را به دلخواه خود مطالعه کنید و لزومی ندارد به ترتیب کتاب پیش بروید.

به راحتی میشود گفت هیچ کس وجود ندارد که مشکلی در زندگی نداشته باشد و انسانها هر شغلی که داشته باشند و با هر قشری که در ارتباط باشند این امکان وجود دارد که سخن و یا یک حرکت ناشایست از شخصی تا مدت های طولانی در ذهنشان بماند و هر روز با خود مرورش کنند.اشخاصی که میخواهند به این افکار اهمیت ندهند و بتوانند مثبت فکر کنند و با شیوه های راحت هنگامی که شرایط زندگی دشوار است بتوانند مثبت به زندگی نگاه کنند و در هنگام حل مشکلات شاد باشند باید این کتاب را مطالعه کنند.این کتاب انسانها را یاری میکنند تا بتوانند از زندگی باکیفیت تری برخوردار شوند و برای رو در رویی با مشکلاتی که در زندگی وجود دارد با امید و دید مثبت آماده شوند.