کتاب کلیدهای روانشناسی افراد به زبان ساده نوشته امیددین پرست و زهرا عزیز محمدی‌.

این کتاب توسط نشر ذهن آویز چاپ شده است.مواردی که انسان برای موفق شدن و رسیدن به اهدافش نیازمند آن است موارد روانشناسی است.

قطعا همه انسانها نمیتوانند این رشته را به طور اختصاصی مطالعه کنند اما اگر مقداری با اختلال های روانشناسی آشنا باشند و اگر به مسائل مهم این رشته تسلط داشته باشد مسلما کیفیت زندگیشان تغییر میکند و بتوانند انسانها را بیشتر بشناسند و با علم آنها را قضاوت کنند.و این باعث میشود رابطه انسانها با یکدیگر بهتر بشود و بیشتر هم دیگر را درک کنند‌.

بشر یک موجود اجتماعی است که همیشه با دیگران ارتباط دارد و گاهی اوقات در تله های زندگی زندانی میشود با مطالعه کتاب میتوانید هم خود را بشناسید،به آرامش برسید،و با دیگران ارتباط بهتری برقرار کنید.

 

و متوجه اشتباهاتی که در زندگی مرتکب شده اید میشوید و همچنین تله هایی که در آن گرفتار میشوید را شناسایی میکنید.قسمت هایی از کتاب(بعضی وقتها اتفاق بدی را تجربه میکنیم که فرد به مرگ نزدیک شده است و با وجود اینکه زمان زیادی از آن گذشته است اما فرد همچنان به آن فکر میکند و تصاویر آن اتفاق را هر روز مشاهده میکند و گاهی اوقات خواب آن اتفاق را میبیند و در این مواقع شخص عصبی است و خلق تحریک پذیر دارد که با بیخوابی همراه است و فرد تحمل محیط های شلوغ را ندارد و تمرکز ندارد و حافظه فرد دچار مشکل میشود.

و یا ممکن است فرد به افسردگی مبتلا شود و از رویارویی با موقعیتهایی که برایش مفید است و امتیازهای ویژه ای دارد فرار میکند.مثلا فردی که در جنگ بوده است و گاهی یک اتفاق باعث میشود که دچار استرس شود و دوباره اتفاقاتی که در جنگ تجربه کرده برایش تکرار میشود به گونه ای که همین الان جنگ است و یا اگر چیزی مربوط به جنگ تماشا کند دوباره اتفاقات آن زمان را به یاد می آورد و زندگی فرد بحران زده میشود.