معرفی کتاب راه باریک آزادی اثر دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون:
راه باریک آزادی، ادامه پرسش چرا ملت ها شکست می خورند؟، نوشته نویسندگان دارون عجم اوغلو، اقتصاددان آمریکایی زاده ترکیه و جیمز رابینسون، اقتصاددان و متخصص علوم سیاسی انگلیسی است.
کتاب حاضر به بررسی آزادی در جوامع و ابعاد آن می پردازد. دو نویسنده با ارائه مثال های گوناگون از تاریخ ثبت شده، آزادی را تحت بررسی قرار می دهند و معتقدند که برای بوجود آمدن آزادی در یک جامعه، هم باید جامعه و هم دولت، قدرتمند باشند و مردم آن در بطن حکومت حضور یابند و در مواقعی که لازم است اقدام به اعتراض کنند و با قدرت رای خود، دولت ناکارآمد را برکنار کنند. نویسندگان کتاب بر این باورند که تا وقتی امنیت در جامعه وجود نداشته باشد، آزادی نیز نخواهد بود، اما این امنیت باید توسط دولت فراهم شود و بنابراین هر زمانی که دولت لازم ببیند می تواند آن را از جامعه سلب کند تا معنای آزادی هم در هم شکسته شود. از این رو نویسندگان تاکید دارند که مردم جامعه باید قدرت خود را نشان دهند و جلوی یکه تازی دولت را بگیرند تا ظلم و ستم بر آن ها چیره نشود.


نویسندگان به آن اشاره می کنند که همه تیره روزی ها و شوربختی های جهان به علت نبود آزادیست و این آزادی توسط دولت مهیا می شود. اما نه به دست دولتی ها و زمام امور به دستان، بلکه به دست خود مردم آزادی بدست می آید. جامعه باید دولت را تحت فرمان داشته باشند تا از آزادی محافظت کند و ابعاد آن را توسعه دهد.
به اعتقاد نویسندگان، آزادی همانند پیشروی در جاده باریکی است که تنها در زمان ایجاد تعادل بین قدرت جامعه و دولت در مسیرش حرکت می کند و اگر پیوسته در این مسیر در حرکت باشند، اقتصاد دچار تحولاتی مثبت می شود و امنیت فراهم می شود. اما باقی ماندن در این جاده نیز سعی و تلاش مستمری می طلبد به طوری که همواره دو طرفِ ترازوی اعتدال در رقابت باشند. از آن جا که احتمال تفرقه در بین مردم بجای هماهنگی و همراهی یکدیگر و همچنین سرکشی دولت در امور سخت گوناگون وجود دارد و همچنین وجود برآیندی متمایل به صفر در این رقابت محتمل است، از این رو حرکت در جاده باریک تشبیهی است که مناسب به نظر می رسد.