معرفی کتاب مرداب روح اثر جيمز هوليس

آيا هدف زندگى، رسيدن به شادى است؟
سوالى كه يقينا مارا در برهه اى از زمان درگير خودش كرده است و متناسب با تفكراتمان به جواب هاى گوناگونى رسيديم.
دكتر جيمز هوليس از دانش آموخته هاى موسسه روان كاوى يونگ ( يونگ از برجسته ترين فيلسوف ها و روانشناسان است) است
و با كتاب "مرداب روح" خود به جذابى هرچه تمام تر به اين سوال پاسخ ميدهد.
آيا هدف زندگى، رسيدن به شادى است؟

بى شك همه ى ما در پى زندگى بى دغدغه و در صلح و آرامش هستيم
اما به راستى چنين است؟
ميدانيم كه مسير زندگى اغلب پر از فراز و نشيب است. مسيرى كه هر لحظه ى آن چيزى براى عرضه دارد. ما مدام درگير احساسى سرشار از اندوه، خشم، نفرت، وحشت، احساس گناه هستيم. چطور با وجود اين احساسات به تصوير خود از زندگى شاد برسيم؟
دكتر هوليس جوابى براى عرضه دارد كه در كتاب مرداب روح به آن ميپردازد.
مرداب روح يك آموزگار، براى رشد روحى ماست چرا كه در آن به تحليل رنج هاى اصلى بشرى پرداخته است و از طرفى با بيان مفاهيم عميق آن، درد ها را رمزگشايى و شفابخشى ميكند.
ابتدا هوليس درباره ى احساس گناه با ما سخن ميگويد. آن را به سان پرنده اى سياه ميپندارد كه يادآور ترس هاى ماست.

مرداب روح
نوشته ى جيمز هوليس
انتشارات بنياد فرهنگ زندگى
ترجمه ى فريبا مقدم


سپس از اندوه، مرگ و خيانت ميگويد.
درباره ى شك و تنهايى مينويسد كه چه زيبا ميگويد :" شك نيروى لازم براى تغيير و در نتيجه رشد است. شك لازمه ى دموكراسى است" و درباره ى قداست تنهايى مينويسد : " تصور ميكنم مهمترين وظيفه پيوند ميان دو نفر محافظت از خلوت يكديگر است. اين غنى ترين موهبتى است كه ميتوانيم به يكديگر ببخشيم؛ حتى اگر تشخصي دهيم كه ديگرى نيز تنهاست."
جيمز در فصلى ديگر درباره ى افسردگى، درماندگى و نوميدى صحبت ميكند.
درباره ى وسواس و اعتياد، خشم، ترس و اضطراب.
و در نهايت راه عبور از مرداب اين احساست را بيان ميكند.
ناگفته نماند كه از كتاب هاى هوليس به عنوان منابع رشته روانشناسى هم استفاده ميشود. هوليس هم اكنون هيئت مديره ى انجمن یونگ واشنگتن است.
* مطالعه ى اين كتاب به همگى پيشنهاد ميشود
* مخصوصا كسانى كه به حوزه هاى روانشناسى علاقه مندند.
* كسانى كه تصور ميكنند تغير در بيرون از آن هاست و به دنبال عوامل خارجى براى زندگى شاد هستند.