کتاب نخودی و آنتون که انتشارات آن مرکز می باشد.و با ترجمه کتایون سلطانی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. که در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط اریش کاستنر نوشته شده است.داستان درمورد نخودی است که دختر یک خانواده ثروتمند می باشد که مادرش بسیار بهش اهمیت نمی دهد و پرستارش شبها آنها را واسه ی گدایی بیرون می برد . آنتون دوست فقیر ولی با جسارت و شجاع نخودی می باشد که به موقع به نجاتش آمده است .آقای کاستنر واسه ی کودکان و نوجوانان می نویسد و در اصل این نوشته هم واسه ی همان رده سنی است. کتاب بسیار خوبی هم می باشد که خصوصا که پس از هر فصل یک صفحه نتیجه گیری داشته که می توان جالب باشد.قسمت زیبایی از کتاب نخودی و آنتون این است که انسانی که خرابی به بار آورده است می بایست به خویش فشار آورد و جوابگوی کار اشتباهش باشد .

 

برگرفته از وبلاگ خوب bestbooks