کتاب خون مردگی که در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط الهام فلاح نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد. با جلد شومیز منتشر شده است. دوران جنگ و در واقعیت سال های انتهای جنگ می باشد .ابتسام یک دختر عرب می باشد که عاشق عامر شده است. عامر هم اکنون دانشجوی پزشکی می باشد اما بر ضد وانمود نمودن چندان به ابتسام دل نداده و عمویش به او خبر داده است که مقداری پول داشته که سهم عامر می باشد و عامر به همراه هم کلاسی اش برهان قصد دارد از خط مقدم گذر کند و وارد آن مناطق گردد.سال های نخست پس از جنگ کنار آمدن خانواده ها با آوراها و مصیبت های این فاجعه غم انگیز و حال و روز انسان هایی می باشد که گم گشته ای دارند .در این سال های آخر سرنوشت نهایی جنگ زدگان قصه و نوشته و تغییرات مردم و روحیه شان در سپری شدن سال می باشد.

برگرفته از وبلاگ خوب bestbooks