کتاب اختراع انزوا که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط پل استر نوشته شده است.که انتشارات آن افق می باشد.و با ترجمه بابک تبرایی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب دو بخش می باشد که بخش نخست پرتره ی مردی نامرئی اسم دارد و خاطرات پل استر از پدرش می باشد که در حقیقت پدرش از دنیا می رود و او تصمیم خواهد گرفت که درمورد به پدر خویش بنگارد و این که چه بچگی دشواری داشته است و چه رابطه ی نزدیکی با برادرانش داشته.و کسب و کار پر رونقی چه اندازه پر از کوشش بوده چه اندازه ای خسیس بوده و خرجی نمی نموده است.بخش دوم اثر و نوشته خاطره اسم دارد که تکه تکه می باشد از تجربیات گوناگون خود استر گرفتاری ها و سختی های همسر و پسرش و دوستاش یادها و خاطراتی که در تمام وقت با او عجین شده است.پل استر چهار کتاب با قالب زندگی نامه دارد. اختراع انزوا نخستین کتاب وی است . کتاب نسبتا خوبی می باشد که من لحن نگاشته اش را دوست داشته ام و یعنی در کل قلم استر برایم جالب است.

برگرفته از بست بوکز