کتاب از قر و قمبیل های قلمی بی قال و قیل که توسط بزرگمهر حسین پور نوشته شده است.که انتشارات آن روزنه می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر که بر پایه ی نمونه جمع شده از کمیک استریپ‌های بزرگهمر حسین‌پور در هفته نامه چلچراغ به وجود آمده است .اولین بار در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج د‌‌ر صد و شصت و هشت صفحه چاپ شده و یک سال بعد تجدید چاپ شد. انتشارات روزنه که در منتشر نمودن کتاب‌های طنز و کاریکاتور سابقه بسیاری دارد این اثر را چاپ نموده است.قر و قمبیل‌های قلمی بی‌قال و قیل با محتوای صد و پنجاه کمیک استریپ است که به طور چهاررنگ ارائه شد‌‌ه‌اند. بسیاری از طرح‌ها اصطلاحا د‌‌یالوگ باکس داشته و به موضوعات روزمره‌ی اجتماعی و فرهنگی و اقتصاد‌‌ی و گاه سیاسی ایران پرداخته است. این کمیک استریپ‌ها تنوع موضوعی بسیاری دارند و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می شود در آن‌ها پیدا نمود.شاید بسیاری از آن را قبلا مطالعه نموده اید یا جاهای دیگر به دید و نظر خورده باشد. ولی خوب بسیار زیبا و چند بار و چند بار خوانده امش باز هم از لذتش کم نمی کند .

برگرفته از بست بوکز