کتاب ماشین کلیمانجارو که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط ری بردبری نوشته شده است.که انتشارات آن پنجره می باشد.و با ترجمه پرویز دوایی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته یک نمونه جمع آوری شده از داستان های آقای بردبری می باشد.داستان های کوتاهی که بعضی علمی تخیلی می باشند و برخی رئال و معمول هستند. انتخاب بسیار خوبی هم می باشد و از این سمت و سو که آقای دوایی رمانهای خوبی را گلچین نموده است و هم آنکه یه ذکر و ذهن آمده است که آقای بردبری فقط تخیلی نویس نمی باشد و داستان های عادی هم نگاشته است . این اثر کتاب خوبی می باشد و مطالعه ی آن ضرری ندارد .بخش های زیبایی از اثر این می باشند که ندانستن شروع کسب عقل و خرد است . آدم در هفده سالگی تمام چیزهای را می دانسته است. به بیست و هفت سالگی که رسیده ای اگر همچنان اندیشه کنی که تمام چیز را می دانی در حقیقت هفده ساله می باشید.در این جهان واسه ی هر چیزی هر فقدانی جبران کردنی می باشد. اگر غیر از این بوده باشد ادامه داشتن زندگی غیرقابل تحمل می شود.

معرفی کتاب ماشین کلیمانجارو