کتاب جهنم سوت و کور است که در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط سوزانا تامارو نوشته شده است.که انتشارات آن پنجره می باشد.و با ترجمه حسین امین انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. دوباره هم زن و مردی که یک ارتباط بسیار قشنگ را آغاز می نمایند و به سبب رفتار بد مرد تمام چیز به هم می خورد ولی زن هم نیرومند نیست و از خویش دفاع نمی کند . این رویه و صورت بسیار داخل داستانها تکرار شده است. در واقعیت در بچگی پدر مادر خود نویسنده خانم تامارو هم از هم جدا شده اند و او در کنار مادربزرگش بزرگ بزرگ شده است. این اثر کمی بعد روان شناسی داشته است. قضیه بسیار قشنگ می باشد و ایجاد احساسات را خوب توصیف نموده است.در حقیقت واقع گرایانه و زیبا می باشد . این کتاب را بسیار دوست داشتم . به دید و نظر بنده بسیار روان و پخته و بنا بر سیر طبیعی احساسات می باشد .قسمت زیبای اثر این است که هنگامی سعادت همراه زندگی می باشد ادامه ی طبیعی ارتباطی زن و مرد حضور داشتن بچه ها می باشد . و هنگامی سختی ها بنیاد خانواده را می لغزاند .آنها در چهره و حکم طناب نجاتی هستند که هر کس می بایست با تمامی قدرت به آن بچسبد .

برگرفته از بست بوکز