کتاب روباه شنی که در سال هزار و سیصد و نود و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط محمد کشاورز نوشته شده است.که انتشارات آن چشمه می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب روباه شنی نمونه جمع آوری شده از داستان نوشته شده ی محمد کشاورز است که پس از دو مجموعه داستان بلبل حلبی و پایکوبی سومین نوشته ی داستانی جالب این نگارنده اهل شیراز می باشد.نگارنده در این نمونه جمع شده به دنبال انسانهایی رفته است که واسه ی فرار از تکرار و تنهایی به وسیله ای یا خاطره‌ای پناه برده اند انسانهایی که رابطه ی مستقیم و بی‌واسطه‌ای با یکدیگر نداشته اند و اشیا و خاطرات واسطها ی میان آن‌هاست.در داستان نخست این نمونه شاهد روبرو شدن آدم با طبیعت وحشی می باشیم.که زندگی شهری حائلی میان این دو است. نگارنده به درستی تصور آدم شهری از طبیعت و طبیعت‌دوستی و ناتوانی او در رو‌یارویی حقیقی با آن را به تصویر می‌کشد.کتاب بسیار جالبی است. شرح و موضوع های خاص دارد و لحن نگاشتن شیوا است. مهم ترین خصوصیت این کار تکراری نبودن موضوعات و حرف هایی می باشد که خواسته شده گفته شود. جلد کتاب هم یک حالت خاص و زیبایی دارد و رنگش آرامش بخش است .

برگرفته از بست بوکز