کتاب این یازده تا که توسط ویلیام فاکنر نوشته شده است.که انتشارات آن ماهی می باشد.و با ترجمه احمد اخوت انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته نمونه جمع آوری شده از یازده داستان کوتاه منتخب شده از فاکنر می باشد. توضیحات کوتاهی که با عنوان یادداشت مترجم در شروع هر داستان آمده است. کمک بسیاری به مطالعه کنده و در فهم هر چه بهتر داستان ها می نماید. ویلیام فاکنر رمان‌نویس آمریکایی و برنده ی جایزه نوبل ادبیات است.او در سال هزار و هشتصد و نود و هفت میلادی در نیو آلبانی میسی‌سیپی متولد شده است. به سبب وزن کم و قد کوتاه در ارتش ایالات متحده پذیرفته نشد.اما به موجب دانشجوی دانشگاه افسری در یگان پرواز سلطنتی در تورنتوی کانادا اسم نویسی نمود و در دو دسامبر هزار و نهصد و هجده به عنوان افتخاری ستوان دومی نایل شد.این اثر که جز تازه های چاپ هم نمی باشد و برای آنکه شباهت زیاد به کتاب معرفی شده پیش دست چین آقای اخوت دارد و اکثر داستان هاش را هم در قبل معرفی نموده ام دیدم بد نمی باشد . کتاب برگرفته از داستان کوتاه های سپتامبر بی باران و آن خورشید دم غروب و موسی نازل شو و تندیس برنجی و نوعی عدالت و بود و ملکه ای بود است .

برگرفته از بست بوکز