کتاب مگه تو مملکت شما خر نیست که توسط عزیز نسین نوشته شده است.که انتشارات آن ققنوس می باشد.و با ترجمه ارسلان فصیحی انجام گرفته است.در داخل یکی از داستان‌های این نمونه که نوشته ی  کوتاه طنز آمیزی به اسم چپی‌ای یا راستی خواهیم خواند. خواستم خودم را از لای جمعیت بکشانم بیرون اما مگه می شود. آن وسط گیر کرده و مانده بودم. بسیار نیرو و قدرت خرج کردم اما نتوانستم واسه خود راه و مسیری باز نمایم. برای آنکه از این ور و آن ور هلم می دادند من هم افتادم داخل سیل جمعیت. کشان کشان آمدم تا رسیدم به یه جایی که یک مردی رفته بود روی بلندی و داد و فریاد می کرد. از بس شلوغ بود و نمی‌شد متوجه شد چی گفته می شود اما هر حرفی که از دهانش در می آمد. جمعیت واسه‌ش دست می‌زد و زنده باد می‌گفتند. یک دفعه متوجه چی شد که جمعیت افتاد به تقلا کردن و هر کسی یه طرفی فرار می نمود. انگاری از وحشت جونشون فرار می‌کردند. این اثر هم یک مجموعه داستان دیگه از نسین است. از جمله تازه های نشر نمی باشد ولی از همان مجموعه می باشد و من هم پشت سر هم معرفیشان نمودم. همان مترجم بسیاری کار انتخاب کرده و با همان سبک طرح جلد هم می باشد . این نمونه هم جذاب و زیبا و البته شاید یک مقدار دچار تکرار شود پشت سر هم مطالعه نمودنش اما در کل چیز خوبی از آب در آمده است.

برگرفته از بست بوکز