کتاب قطار سریع السیر توکیو- مونتانا که توسط ریچارد براتیگان نوشته شده است.که انتشارات آن روزنه می باشد.و با ترجمه سعید توانایی انجام گرفته است. اقای براتیگانم در ترجمه خوش شانس بوده است و بسیار خوب ازشون ترجمه شده در روزای اخیر. این هم نوشته ی دیگری از ایشان که نمونه های جمع آوری شده از نوشته های بسیار کوتاه به اندازه ی یکی دو صفحه است.واسه ی این هم هست در حقیقت نمی توانم نام ببرم که حداقل سه چار صفحه تنها فهرست آن می شود. از همان مطالب گیج کننده و پا درهوا و راحت و دوست داشتنی طوری که به هیچ وجه نمی شود برایش موضوعی شرح داد. خوب هم اکنون من اثر و نوشته اش را دوست نداشتم و در اصل هنگامی با براتیگان ارتباط برقرار می کنم که اثرهایش دارای یک چهارچوبی باشد به طور مثال رمان باشد یا داستان . طرح جلد اثر ولی بسیار خلاقانه و قشنگ است.من بسیار دوستش داشتم . جدیدا بسیار باید بگردم تا نام طراح را پیدا نمایم و بعضی اوقات هم هم اصلا نمی توانم پیداش کنم .

برگرفته از بست بوکز