کتاب داستان های کوتاه ایتالو کالوینو که توسط ایتالو کالوینو نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و سی و هفت صفحه می باشد.ایتالو کالوینو به دنیا آمده در ده اکتبر هزار و نهصد و بیست و سه داخل روستایی به اسم سانتیاگو دی لاس وگاس در حومه ی هاوانا قرار گرفته در کوبا می باشد.او در ماه اکتبر هزار و نهصد و هشتاد واقع در کشور ایتالیا به سن شصت و دو سالگی رسیده بوده  است که در شب قبل از مسافرت خویش به آمریکا واسه ی سخنرانی در خصوص ادبیات در دانشگاه هاروارد فوت نمود. نوشته هایی که از این صحبت ها باقی مانده یک سال بعد از فوتش با عناوین یادداشت هایی برای هزاره بعدی چاپ گشت. کالوینو از وقتی که کودک بود با پدر و مادر گیاه شناسش به ایتالیا سفر نمود. در جوانی اول در جنگ جهانی دوم و پس از زمانی در نهضت مقاومت ایتالیا بر ضد فاشیسم مقابله کرد و جنگید و اولین نوشته هایش را با الهام از خاطرات این زمانه با شیوه نئورئالیستی نگاشت. کالوینو نگارنده ای بود که در سبک های مختلف داستان پردازی کرده بود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان های کوتاه ایتالو کالوینو تماس بگیرید.

دانلود کتاب داستان های کوتاه ایتالو کالوینو