کتاب زرد خاکستری اثر فرشته مولوی است که در سال هزار و سیصد و نود توسط انتشارات روزنه به چاپ رسید این کتاب که در واقع یک مجموعه داستان کوتاه از نویسده و مترجم توانمند خانوم فرشته مولوی است که شامل دوازده داستان می باشد که کوتاه است که این قصه ها عبارتند از یکشنبه ها-کو شمر-روزخانه ی پیران-میعاد در خانه-یادی و حکایتی-اگر بخواهم می توانم دروغ بگویم-کولی-گفت و گو-آن ترانه-گفت و گو-آن ترانه-آهوی کوهی- زرد خاکستری-اردیبهشت زیبا

این مجوعه داستان با تکنیکی بسیار قوی اما ساده و روان نوشته شده و یکی از بهترین آثار فرشته مولوی است داستان ها هر کدام موضوعی بسیار دلنشین و جذاب داشته و به هیچ وجه خواننده خسته نمیشود