معرفی کتاب چیزهایی هست که نمیدانی.اثر علی سلطانی.سلطانی در دهه ۷۰ به دنیا آمده است.فیلمنامه نویس،نویسنده، و مهندس مکانیک است
سلطانی درباره کتاب میگوید مشکلات دیروز انسان با روزهای بعد مثل هم نیست این کتاب را به تجربه و چیزهایی که دوران نوجوانی من است مرتبط میدانم و این که هر زمان نمیخواستم صحبت کنم حرف هایم را یادداشت میکردم .

و اگر تمایل به صحبت با دیگران نداشته باشیم خودش کلی حرف است.وی با کتاب راز رخشید برملا شد به شهرت رسید چیزهایی هست که نمیدانی موضوع عاشقانه دارد کتاب‌ تجربه های نویسنده در دوران نوجوانی و جوانی است.

معمولا این داستان ها به عشق و احساس میپردازد و با دوران جوانی نویسنده ارتباط دارد دوره ای که انگیزه و ذوق و شوق به نهایت میرسد و هر موضوعی در انتهای حالتش تصور میشود این داستان ها ساده بیان شده اند و عشق پاک را بیان میکند و هم‌ لحظات شاد دارد و غمگین.قسمت هایی از متن کتاب(عاشق باش و به رسیدن بی توجه چون گاهی اوقات مسیر بهتر از مقصد است.

همه چیز پیچیده بود و نمیتوانستم رفتنت را هضم کنم بعد از رفتنت دیگر نمیتوانستم در این شهر بمانم از قول و قرارهامون فرار کردم بعضی وقت ها نمیشود دلیلی برای ماندن یافت دلیل خودت بودی.).