کتاب رفتیم بیرون سیگار بکشیم هفده سال طول کشید - داستان‌هایی از نویسندگان معاصر روس - ترجمه آبتین گلکار
ادبیات روسیه به واسطه چهره‌هایی که در جهان مطرح ترینِ نویسندگان شناخته می‌شوند برای همگان دور از ذهن نیست. ادبیات روسیه با دارا بودن داستایوفسکی به تنهایی نیز برای تمام جهان کافیست. کتاب رفتیم بیرون سیگار بکشیم هفده سال طول کشید مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه نویسندگان روس است که در آن هفت نویسنده کمتر شناخته شده از ادبیات روس نه داستان را به مخاطبان پیشکش می کنند که هر کدام در نوع خود بسیار خاص و جذاب هستند. در دل این داستانها که انعکاس ها و نشانه هایی از جامعه روسیه و شرایط اجتماعی مردم آن پس از فروپاشی اتحاد شوروی دارند قهرمانانی از بین توده عامه مردم سربلند می‌کنند که پیش از این کمتر دیده شده اند. آنان افرادی هستند که در این داستان‌ها به مثابه قهرمان شناخته می شوند اما در جامعه بسیار روزمره تنها و سرشار از خشونت نهفته در میان مردم آواره و سرگردان راه می روند اما انگار در میان آن نامرئی باشند توجهی را به خود جلب نمی‌کنند.

 

در آغاز هر داستان درباره این نویسندگان و زندگی آنان به مثابه معرفی آنان به خواننده مقدمه‌ای کوتاه نوشته شده است. نویسندگانی که از آنان داستان می‌خوانیم همگی زنده اند و اکنون در حال نوشتن اند که این مسئله بر جذابیت این کتاب افسون میکند که با نویسندگانی در حال حاضر از ادبیات روسیه روبروایم درحالی که تاکنون هر آنچه از ادبیات روس خوانده ایم از افراد و بزرگانی بوده که از میان ما رفته بودند. در این کتاب از هفت نویسنده روز به نام های دینا روبینا، لودمیلا اولیتسکایا، لودمیلا پتروشفسکیا، آندری گلآسیموف، ویکتور پلوین، میخائیل یلیزاروف و زاخار پریلپین به فارسی داستان می خوانیم.