کتاب من گوساله ام که در سال هزار و سیصد و نود چاپ شده می باشد.این اثر توسط بزرگمهر حسین پور نوشته شده است.که انتشارات آن نود می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. نمونه جمع آوری شده از یک سری کمیک استریپ که وقت و دورانی توی نشریات چهلچراغ به چاپ رسیده است. یک گوساله بسیار کوچکی که سوال های فلسفی اجتماعی بسیارش را از پدربزرگ با اندیشه و متفکرش می پرسد که در اصل جواب های بسیار جالب و قانع کننده ای به او می دهد .و یک اجتماع خرها هم وجود دارند و هستند که پایین تر از گاوها می باشند و برخی اوقات داخل صحبت می شوند .این اثر بسیار قشنگ می باشد و این اندازه مسائل زیبایی به اندیشه اش آمده است و با طنز زیباتری گفته و بیان شده است.درباره ی رشته تحصیلی آقای حسین پور باید بگویم که نقاشی بوده است. بخش های زیبایی از اثر این است که گاوی که بفهمد و متوجه شود دیگر گاو نیست .دردسرها در تمام وقت از همین جا آغاز می شود .خنده ام گرفته که می بینم در بین اجتماع خران آمدی و به گوساله بودن خود افتخار می نمایی.خرها به مزرعه دارها سواری می دهند پس زنده خواهند ماند . یادت باشد که راز زنده ماندن در مزرعه این می باشد.

برگرفته از بست بوکز