درباره رمان فلسفی کافه‌ای به نام‌ چرا باید گفت که این کتاب عنوان دیگر یا بقولی عنوان دوم دارد به نام مکانی برای یافتن چراهای زندگی  که نوشته جان پی استرلکی استکه به مباحث  خودشناسی می پردازد کخ این اثر تا کنون به بیش از سی کشور و پنج قاره در دنیا بفروش رسیده است.

در این رمان به ما انسانها مدد میدهد که نسبت به وجودشان شناخت پیدا کنند  تا بتوانند زندگی مفید مطلوبی داشته باشند.

اولین چیزی که در این کتاب با آن برخورد می کنید، جمله ای از نیچه است

  کسی که چرایِ زندگی را یافته، با هر چگونه ای نیز خواهد ساخت.

 

 کتاب کافه ای به نام چرا

 

 

 اتفاق در یک کافه شکل میگیرید گفتگو با افرادی که در کافه امد و رفت دارند.شخصیت جان که هفت روز مرخصی گرفته و قصد دارد ار همه چیزهایی که بکارش متصل است دور بماند تا یک تعطیلات خوبی را داشته باشد که در راه بندان جاده گیر می افتد و سعی میکند از راه دیگر بقولی میانبر زده تا به مقصد برسد اما راه را گم کرده و سرانجام به کافه چرا بر میخورد

در این کافه افراد درباره سه مسئله تامل می کنند

 

  • چرا اینجا هستید؟
  • آیا از مرگ می ترسید؟
  • آیا راضی هستید؟

این رمان بسیار شیوا و روان است و جملاتی دارد که بسیار دلنشین و ارام بخش است و صحبتها در قالب یک بحث فلسفی ارام و لطیف مطرح میشود

خیلی ها معتقدند که این کتاب شباهت بسیاری در تکنیک و نوع تفکر به کتاب دنیای سوفی داشته و با روشی ساده سوال های فلسفی افراد به مخاطب نمایش میدهد

در قالب یک بحث فلسفی خیلی ملایم، نکته هایی گفته می شود که می تواند هر فردی را به فکر فرو ببرد.