راجع به تاب تسلی بخشی های فلسفه اثر آلن دوباتن می بایست گفت که بنده کتاب از 6 قسمت تشکیل شده که هر کدام توسط یک فیلسوف راه درمانی را پیشنهاد میدهد راهای درمان یا تسلی با عذم محبوبیت توسط سقراط جواب داده شده راه مواجه با کم پولی را با اپیکور-مواجهه با ناکامی را با سنکا-ناتوانی و نابسندگی را با مونتنی و تسلی قلب شکسته را با شوپنهاور و مواجهه با مشگلات و سختیها با نیچه این اثر از اخرین کتب آلن‌ دوباتن‌ است‌ که تیراژهای بسیار زیادی به زبانهای متعددی در حدودد 200 هزار نسخه چاپ و فروخته شده است‌

 

 کتاب تسلی بخش های فلسفی

 

 

با خواندن‌ این‌ کتاب‌ از سقراط‌ می‌آموزیم‌ که‌ عدم‌ محبوبیت‌ را نادیده‌ انگاریم‌. اپیکور بی‌ پولی‌ ما را چاره‌ می‌کند. سنکا به‌ ما کمک‌ می‌کند تا بر احساس‌ یأس‌ و ناامیدی‌ غلبه‌ کنیم‌. مونتنی‌ راهنمای‌ مناسبی‌ برای‌ درمان‌ ناکارآیی‌های‌ ماست‌. عشاق دلشکسته‌ می‌توانند با خواندن‌ آثار شوپنهاور تسلی‌خاطر یابند. کسانی‌ که‌ در زندگی‌ با سختی‌های‌ زیادی‌ روبرو هستند با نیچه‌ همذات‌پنداری‌ خواهند کرد. کتاب تسلی بخش های فلسفه یکی از لذت بخش ترین کتابهایی است که هر فلسفه دوست و فلسفه ندوستی خواهد خواند. این کتاب بیشتر از آنکه بیانی فلسفی با کلماتی قلمبه سلمبه داشته باشد زندگی پنج فیلسوف را رودر روی باورهایشان قرار میدهد تا به ما در مقابله با مشکلات زندگی کمک کند. تا به ما بگوید اپیکور لذت طلب از چه لذت میبرد؟ تا بگوید تفسیر مونتنی از علم و خرد چیست؟ تا بگوید سقراط و شوپنهاور از چه روی مطرود بودند؟ یا چرا نیچه سختی را پلکانی برای آرامش میدانست؟ مسلما برای کسانی که فلسفه را بصورت جدی دنبال میکنند کتاب چیز زیادی نخواهد داشت