از پشت جلد کتاب آمورش فلسفه

   آموزش فلسفه کتابی مفید برای همه سطوح دانشگاهی است. این کتاب شامل آموزش مقدماتی شش شاخه از شاخه های مختلف فلسفه تحلیل زبان است . مهم ترین ویژگی این کتاب آن است که، برخلاف بسیاری از کتاب های دیگر، با زبانی واضح و روشن و نیز با کمک گرفتن از مثال های برگرفته از زندگی روزمره مفاهیم ، دیدگاه ها و استدلال های فلسفی را مورد توصیف، تحلیل و ارزیابی قرار می دهد.

معرفی 

download

این کتاب شامل واحدهای 1 و 2 از دوره آ اس ، و واحد 4 از آ2 است. درباره هریک از موضوع های شش گانه یک فصل وجود دارد: نظریه شناخت، فلسفه اخلاق ، فلسفه دین ، فلسفه ذهن ، فلسفه سیاسی و فلسفه علم. هر یک از فصل ها دارای سوال هایی برای بحث و تبادل نظر است که برای تحریک درک و تامل خواننده ، در مطالب فصل مربوطه گنجانده شده اند. همچنین هر فصل شامل سوال های امتحانی گذشته است. سوال های امتحانی مربوط به هر بخش از یک فصل ، در پایان آن بخش مطرح می شوند . همجنین در پایان هر فصل یک واژه نامه وجود دارد که واژه های کلیدی آن فصل را به اختصار تعریف می کند کلمات موجود در واژه نامه که به صورت مشکیِ پر رنگ تایپ شده اند ، برای نخستین بار در متن مورد استفاده قرار گرفته اند. آخرین فصل هم شما را در ارتباط با آمادگی برای امتحان و امتحان دادن آماده می کند . 

 آس و آ2 :

در زمان نگارش این مقدمه تنها یک برنامه درسی فلسفه برای آ اس و آ2  وجود دارد که موسسه ای کیو ای آن را ارائه کرده است . هر یک از دو دوره فوق به ترتیب از زیر از یه واحد مطالعاتی تشکیل شده است : 

آس 

واحد 1 : نظریه شناخت

واحد2 : فلسفه اخلاق یا فلسفه دین 

واحد 3 : بخش هایی از یکی از متون زیر : 

افلاطون ؛ جمهور 

دکارت ؛ تاملات 

مارکس و انگلس ؛ ایدئولوژی آلمانی 

سارتر ؛ اگزیستانسیالیسم و اومانیسم

 

آ2

واحد 4 : فلسفه ذهن یا فلسفه سیاسی یا فلسفه علم 

واحد 5 : بخش هایی از یکی از متون زیر : 

ارسطو ؛ اخلاق نیکوماخوس

هیوم ؛ پژوهش درباره فهم آدمی

میل ؛ در باب آزادی 

نیچه ؛ فراتر از خیر و شر 

راسل ؛ مسائل فلسفه 

آیر : زبان ، حقیقت و منطق

واحد 6 : مطالعه اجمالی : مقاله ای طولانی درباره یکی از مطالعه های دوازده گانه که یا تفکر دو فیلسوف مختلف را باهم مقایسه کند (مطالعات تطبیقی) یا تفکر یک فیلسوف را در یک موضوع خاص بررسی کند (مطالعات تکمیلی ).