معرفی کتاب فلسفه تنهایی اثر لارس اسونسن.این کتاب در پی بررسی موضوعات از نگاه فلسفی و روان شناسی است

.پشت جلد کتاب این نوشته جلب توجه میکند تنها بودن از کودکی با ما همراه است روزگاری کودکان دارای رفیق بودند و ما تنها در تنهایی به سر میبردیم شب هایی که غمگین بودیم اما دوست داشتیم کسی کنارمان باشد وقتی که در جمع بودیم و با کسی آشنا نبودیم و اطرافمان افرادی بودند که مشغول حرف زدن بودند شبی که نزدیک همدم خود بودیم اما اطلاع داشتیم که دیگر همدم یکدیگر نیستیم.

این کتاب تنهایی را از دید فلسفی،روان شناسی و جامعه شناسی بررسی میکند و نیم نگاهی هم به ادبیات دارد مثلا اشاره هایی به کتاب تهوع و یادداشت های زیر زمینی دارد.

کتاب به راحت ترین شکل ممکن نوشته شده و قلم نویسنده جذابیت کتاب را دوچندان کرده است.فصل های کتاب(۱.جوهر تنهایی.۲.احساس تنهایی.۳.چه کسانی احساس تنهایی میکنند‌.۴.تنهایی و اعتماد.۵.تنهایی.دوستی.عشق.۶.فردگرایی و تنهایی.۷.خلوت گزینی.۸.احساس تنهایی و مسئولیت.در فصل اول در مورد تنهایی صحبت میکند و توضیح میدهد تنهایی چیست و فرق آن را با تنهابودن بیان میکند.

انواع مختلف تنهایی و ارتباط آن با معنی زندگی بررسی میشود.فصل دوم تنهایی را کاملتر توضیح میدهد.فصل سوم اشاره میکند به این که چه افرادی تنها هستند و عواملی که باعث روی آوردن به تنهایی میشود را توضیح میدهد و بی اعتممادی را عامل اصلی تنهایی میداند.

 

فصل ۴که مهم ترین فصل کتاب است رابطه تنها بودن و بی اعتمادی را مورد بررسی قرار میدهد و به سوال که تنهایی با دوستی در تضاد است پاسخ میدهد و فصل های بعد موضوعات عشق در زندگی،انزوا،و وظیفه افراد در مدیریت تنهایی را شرح میدهد.

قسمت مهم کتاب میخواهد این موضوع را نشان دهد که عقاید تکراری در مورد تنهایی را به رسمیت نمیشناسد و تحقیقات نشان میدهد که تنهایی با چیزی که در ذهن ما است متفاوت است و از زاویه ای جدید تنهایی را بررسی کرده است.

و در ادامه تاثیر اینترنت وشبکه های اجتماعی را روی تنهایی بررسی میکند کتاب در خودشناسی هم دستی بر آتش دارد و ما را از وضعیت زندگی ما آگاه میکند و به فرد یاری میرساند تا وظایفی را که در برابر زندگی دارد درک کند .

و موضوع مثبت کتاب این است که هدفش خوبی یا بدی تنهایی نیست بلکه مثبت یا منفی بودن است که اهمیت دارد و اگر از تنهایی خود اندوهگین هستید در اشتباه هستید چون سبک تنها بودن هم دارای اهمیت است با درک فرق بین تنها بودن،تنهایی،و احساس تنهایی میتوانیم شکل زندگی خود را بررسی کنیم و دیدمان را به تنهایی دگرگون کنیم‌.