معرفی کتاب من اثر مل تامپسون

من
مل تامپسون نویسنده،منتقد،فیلسوف و استاد دانشگاه و فعال اجتماعی در سال ۱۹۴۶ در انگلستان بدنیا آمد.او دکترای فلسفه دارد و کتاب های زیادی در این موضوع نوشته است.ازجمله کتاب های او میتوان به فیلسوفان بد کردار اشاره کرد.

من کی هستم، چگونه میتوانم آدم خاصی باشم،فهم و درک چیست و چطور میشهبا چیزی که در ذهنمان هست ربط پیدا کند؟این چند سوال بخشی از سوال هایی است امروزه افراد با فلسفه و علم بدنبال پیدا کردن جوابشان هستند.
در کتاب من اثر مل تامپسون،نویسنده نگاهی متفاوت به این قضیه دارد و میگوید که تا کنون نتوانستند به درستی رابطه ی بین ذهن و بدن رو پیدا کنند و فقط کمی به آن نزدیک شده اند و چیز هایی که یافته اند آنقدر به واقعیت وجودی خود شباهت ندارد.
در این زندگی با اتفاق های کوچک و سریع زندگی یک نفر زیرو رو میشود، آیا میشود به این اتفاقات آگاه بود؟
آیا میشود که افراد کنار خود را به طور واقعی شناخت و یا اطرافیان من را به خوبی میشناسند یا برای شناختن نیاز به زندگی نامه دارند و یا نیاز به اسکن مغز مان هست؟
چگونه میتوان بقیه را به خوبی شناخت.شبکه های اجتماعی، اینترنت،آرمان های فردی چه نقشی در شکل گیری زندگی من دارد؟
این سوال هایی که در ذهنمان پیش می آید در این گتاب به آن پرداخته شده است.


تامپسون به کمک دین و فلسفه و علم و ادبیات توانسته است بگوید که این من که ساخته شده است ثبات ندارد و این حواس و حافظه ی ماست که این جهان و منیت آن را خلق کرده.او میگوید این توهم ماست که جهان را زیبا خلق کرده و دوستی و عشق و دیگر چیز هارا بوجود آورده .این ذهن ماست که تمام این چیز هارا ساخته....
بخشی از کتاب

پرسش فقط این نیست که "من کیستم؟" بلکه این هم هست که "برای چه زندگی می‌کنم؟" و "چه کاری ارزش انجام دادن دارد؟"
وقتی که برای خودم هدفی تعیین می‌کنم یا تصمیمی می‌گیرم باید باور داشته باشم که این منم که آینده‌ام را می‌سازم وگرنه خودم را مثل یک عروسک خیمه‌شب‌بازی خواهم دید که با بندهای شرایط تکان می‌خورد.

اینکه آیا عروسک‌گردانی هست، چه خدا و چه سرنوشت، موضوع دیگری است. به اعتقاد من، هنر زندگی و هدف هر فلسفه شخصی این است که یک "من" معنادار بسازد و به زندگی‌ام معنا ببخشد.