معرفی کتاب هراس جهانی کووید-19 جهان را میلرزاند. ظهور دوباره کمونیسم در جهان پسا کرونایی

در جهانی که اپیدمی کرونا زندگانی همگان را وادار به تغییراتی کرده، آخرین کتاب فیلسوف اسلوونیایی جهان حین کرونا و تاثیرات این ویروس بر آن؛ و جهان پساکرونایی را بررسی میکند. در این کتاب که برخلاف آثار پیشین این منتقد مارکسیست پیرو سنت فلسفی هگل و روانکاوی لاکانی، پیچیدگی کلامی کمتری دیده میشود، وی با زبانی شفاف و در ده فصل شیوع ویروس کرونا و تاثیرات ایدئولوژیک آن بر اقتصاد، فرهنگ و دیگر جوانب زندگی انسان در مسیر رو به آینده را بررسی میکند.
او بارها در این کتاب به جمله معروف مارتین لوتر کینگ اشاره میکند: «شاید ما با کشتی های مختلفی آمده باشیم اما اکنون همگی در یک قایق هستیم.» و با تحلیل واکنش های مختلف کشورهای متفاوت در دنیا به این اپیدمی، سعی میکند تا مسیر حرکتی جهان پس از این پاندمی را پیش بینی و شفاف سازد.
ژیژک معتقد است که بیماری همه‌گیر کرونا ارتقا و انگیزه جدید از زندگی با کمونیسم را به دست میدهد. این ادعای او ابتدا مورد تمسخر واقع شد؛ اما پس از انتشار کتاب هراس جهانی و تبیین دیدگاه او با مخلوطی از تحلیل‌ها و ارجاعات و ریشه‌یابی‌های به جا و ضروری در این وهله، مراد او از کمونیسم مورد نظرش نه به عنوان ارائه تصویری از آینده‌ای روشن، بلکه بیشتر به عنوان یک کمونیسم فاجعه به عنوان پادزهری برای سرمایه‌داری فاجعه مشخص شد.


او در این کتاب توضیح میدهد که چرا این بحث عمومی که امروزه درباره اینکه «از آنجا که همه ما با هم در این بحران هستیم باید سیاست را فراموش کنیم و فقط برای اتحاد و نجات خودمان کار کنیم» رایج و در گردش است کاملاً نادرست است و اتفاقاً؛ اکنون بیش از هر زمان دیگری سیاست‌های واقعی مورد نیاز است و تصمیمات درباره همبستگی مورد بحث کاملاً امری سیاسی‌ست. حتی در جایی از کتاب در پاسخ با پرسش «بربریسم یا کمونیسم؟» توضیح میدهد که سرمایه‌داری با استفاده از این اپیدمی به عنوان تقویت‌گر فاجعه، حتی به شکل قوی‌تری باز خواهد گشت چرا که ما همگی در سکوت کنترل کامل زندگی خود توسط دستگاه‌های دولتی به سبک چینی را به عنوان ضرورتی پزشکی خواهیم پذیرفت و وحشت مبتنی بر بقا که امری غیرسیاسی‌ست باعث میشود دیگران را نه به عنوان رفیق در یک مبارزه، بلکه به عنوان یک تهدید مرگ آور درک کنیم.
با توجه به هراسی که امروزه در ایران نیز حکمفرماست و نوع برخورد مردم و حکومت با این پاندمی، خواندن این کتاب برای هرکدام از ما واجب به نظر میرسد. اکنون که عموم جوانب زندگیمان دستخوش تغییر و یا مختل شده برای درک بهتر اینکه در جهان اطرافمان چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، نوع مواجهه هرکدام از ما با آنها باید چگونه باشد، زمانی که این اپیدمی به پایان برسد جهان به چه شکلی در آمده و ما چگونه باید در این شرایط برای آینده‌مان برنامه ریزی کنیم و تصمیم بگیریم و بسیاری علل دیگر، هر کدام از ما باید در قرنطینه‌هامان حداقل یکبار این کتاب را بخوانیم.