پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

موجود
برگشت به مجموعه: کتاب حقوقی
کتاب حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
توضیحات

کتاب حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به دست نشر سازمان تبليغات اسلامي مركز نشر و چاپ منتشر شده است.این کتاب دارای تعداد دویست و بیست و چهار صفحه می باشد.که به زبان فارسی منتشر شده است.و در اندازه وزیری در دست مردم قرار داده شده است.و در هزاره سیصد و هفتاد و شش به انتشار رسیده است.خانواده به این معنا بسیار خاص است كه در تلفظ جامعه شناسي خانواده هسته اي اسم داده مي شود.خانواده در قوانین مدني و مختلف قوانين ايران تعريف نشده است. اما با دقت داشتن به مقررات گوناگون مي شود واسه ی ان يكي معني عامیانه وسیع و گسترده و يك معني خاص محدود و کم اقرار شد.با عبارت از زن وشوهر و فرزندان تحت سرپرستي والدین كه به طور معمول با هم زندگي خواهند کرد.برای خرید کتاب حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.