پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

خاطرات فرید

موجود
400,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب سفرنامه

کتاب خاطرات فرید: خاطرات میرزا محمدعلی خان فریدالملک همدانی از 1291 تا 1334 هجری قمری
توضیحات

کتاب خاطرات فرید: خاطرات میرزا محمدعلی خان فریدالملک همدانی از 1291 تا 1334 هجری قمری

 

دانلود کتاب خاطرات فرید: خاطرات میرزا محمدعلی خان فریدالملک همدانی از 1291 تا 1334 هجری قمری

 پدرم مرحوم میرزا محمد علی خان ملقب بفرید المللک پسر مرحوم محمدخان حاجیلو از خانواده قراگزلو بسال هزار و دویست شصت هفت هجری قمری در قریه قرخلر واقع در سی پنج کیلومتری همدان متولد شد.
و تا سال هزار دویست نود و یک در مولد خود با والدین و اقوام میزیسته است.
در پاییز هزار دویست و نودو یک بقصد کاریابی بهمراهی حبیب اله خان عموزاده باکاروان از راه نوبران عازم تهران شد و در منزل شیرعلی خان سرهنگ توپخانه عموی خود منزل میکند. و پس از مدتی توقف وارد خدمت توپخانه میشود و چندی بمشق تیراندازی خمپاره میپردازند.
تا اینکه آجودانباشی توپخانه متوجه خوبی خط و سواد پدرم شده نوشتن احکام و کتابچه مطالب عرایض کل توپخانه را که هرماه میبایستی بعرض شاه ( ناصر الدین شاه) برسد باو رجوع مینماید.

 خرید کتاب خاطرات فرید همدانی

 در آن اوقات وزرات جنگ با نایب السطنه امیرکبیر بوده است.
در سال هزار دویست نود دو پدرم برای انجام پاره ای از کارهای شخصی بهمدان مراجعت میکند.
در آن سال عزالدوله حکمران همدان بود. در حکومت نامبرده ارازل شهر یک نفر یهودی را به نفت آلوده و آتش میزنند و وقوع آن قضیه سبب عزل عزلالدوله و نصب شاهزاده الله اقلی میرزا ایلخانی بحکومت همدان میشود.
ایلخانی در حین عبور از تهران بهمدان بقر خلر میرود و در انجا پدرم و سایر خویشاوندان با معرفی میشوند.

چندی بعد که پدرم برای انجام و اتمام دعوای ملکی با حاج محمد مهدی میرزا عازم شهر میگردد آقا خان سرتیپ تلگرافخانه و میرزا عبدالخالق خان منشی باشی ایلخانی با ایشان آشنایی پیدا کرد و پدرم در دستگاه ایلخانی منشی میشود.
دراین بین همدان جز قلمرو حکومت فیروز میرزا نصرت لدوله فرمانفرما قرار میگیرد و ایلخانی به تهران عازم و پدرم را بهمراه خود میبرد.

 

 در سال هزار دویست نود چهار مججد ایلخانی مامور همدان میشود. در سال هزار دویست نود پنج که ناصرالدین شاه از سفر دوم باروپا مراجعت میکرده ایلخانی باستقبال شاه برشت و ازنجا به تهران میرود و ذوالریاستین که نایب الحکمه همدان بود جانشین او میشود.
ایلخانی دوسال با پدرم در تهران میمانند و تابستان ها بمدت دوماه در التزام شاه یا باصلاح آن زمان بنواحی ییلاقی بین تهران و مازندران میروند.
در سال هزار دویست نود هشت ایلخانی بحکومت ولایات خمسه که مرکزش زنجان است تعیین میشود.
ولی این ماموریت نیز طولی نمیکشد چون سکوت خمسه رابجای کردستان به ابولفتح میرزا موید الدوله میدهند و ایلخانی به تهران بازمیگردد. پدرم نیز همراه خانواده ایلخانی در زمستان سختی به تهران مراجعت میکند.

 

سفرنامه خاطرات فرید شامل زندگی نامه و خاطرات و سفرنامه فرید المبک همدانی چاپ نشر زوار سال 1353

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.