پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

رهبری

خرید تلفنی
کد محصول : رهبری
برگشت به مجموعه: کتاب مدیریت
رهبری نوشته اندرو جی دوبرین
توضیحات

یکی از موارد بسیار مهم جنبه‌های رفتار کردن افراد در سازمان، انتقال دادن صحیح و موثر پیام یا فرآیند ارتباط است. ارتباطات موثر يكي از عناصر كليدي موفقيت سازمان است، چرا كه اطلاعات به عنوان يك وارده مهم در سيستم سازماني در سايه ارتباطات موثر وارد سازمان مي‌شود و همين كه به سازمان راه يافت، باز نيازمند يك سيستم ارتباطي كارآمد است تا مورد پردازش قرار گرفته و بسان خون در رگهاي سازمان جريان يابد. در ايجاد ارتباطات هميشه وجود حداقل دو نفر، يعني فرستنده و گيرنده ضروري است. در واقع، ارتباطات يك فرآيند اجتماعي است كه در افراد يك حس مشترك از طريق گفتگو، ايجاد مي‌كند. براي ايجاد يك ارتباط موثر مديران بايد ضمن شناسايي موانع ارتباطي در سازمان، بايد طوري عمل كنند كه اين موانع حذف و يا به حداقل برسند و نيز يك ارتباط دوطرفه بين مدير و كاركنان به وجود آيد و تعهد دوجانبه بين آنها به وجود آيد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.