پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

 کتاب مدیریت

نتایج 85 تا 96 از کل 377 نتیجه

مدیریت و کنترل پروژه

100,000 تومان
1394-12-10

مدیریت و نکته ها

100,000 تومان
1394-10-07

مدیریت و رهبری در سازمانها

250,000 تومان
1394-10-30

مدیریت و خود فریبی

100,000 تومان
1394-10-09

مدیریت نیروی انسانی

100,000 تومان
1394-12-10

مدیریت نگرش

100,000 تومان
1394-12-10

مدیریت نتیجه گرا

100,000 تومان
1394-10-12

مدیریت موفق پروژه

100,000 تومان
1394-10-08

مدیریت منابع در بیمارستان

100,000 تومان
1394-10-12

مدیریت منابع انسانی معاصر

100,000 تومان
1394-10-07

مدیریت مشارکتی بهینه

100,000 تومان
1394-10-08