پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت

موجود
400,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب فلسفه

کتاب دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت اثر هاشم رضی
توضیحات

کتاب دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت اثر هاشم رضی

 

از لحاظ زمانی شاید بتوان شروع زندگی شناخته شده را در فلات ایران از حدود 15 هزار سال کم یا زیاد قبل از میلاد تعیین کرد.
چه در این چنین زمانی دوران باران از ایران گذشته و به تدریج آن چه را که عهد خشک می نامیم و تا به امروز ادامه یافته شروه شد.
باکم شدن دوران ممتد باران زا آب به تدریج پایین رفت و رودهای پرآبی که از ارتفاعاتبلند سرچشمه می گرفت به کسری و کاستی گرایید و کم کم خشکی های مستعد جهت زندگی از زیر اب سر به در کرد.
در این زمان انسان غارنشین در فلات اینده شروع به زندگی کرد. شکاف های طبیعی کوه ها و پناهگاهایی که بیشتر در بستر رودخانه قرار داشت مرکز زندگانی این انسان های نخستیم محسوی می شد.
شاید وندیداد شرایع ضد دیو گذشته از مآخذی دیگر مدرکی محسوب شود از برای چگونگی زندگی این مردمان و فرهنگ. دین.هنر.سیاست و حکومت.قوانین.خوراک.پوشاک و سایر شئون فرهنگی شان را بازگو کند و البته در این مورد گذشته از مدارک دیگر به نوشته ها و اشارات این کتاب نیز استناد می شود که فشرده و خلاصه ان را در صفحات بعدی می تواهن مطالعه کرد.
هرگاه به گزارش های باستان شناسی بپردازیم و در یافته های باستانی که از تپه های ماقبل تاریخی به دست امده اند به کاوش و تعمق سرگرم شویم از زندگانی این مردمان این انسان ها برای نخستین بار در حفاری های که در کوه های بختیاری واقع در شمال شرق شرقی شوشتر یعنی در تنگ پبده انجام می شد به وسیله باستان شناسان کشف شد.
اینان مردمی بودند که از راه شکارورزی زندگی و امرار معاش می کرده اند.
وسایل زندگی شان بسیار ابتدایی بوده و جنگ ابزارهایشان نیز ناکافی می نمایند.
تبرهای سنگی که اندکی تراش داشته و در مرحله یی پیش رفته تبرهایی با دسته هایی چوبیداشته اند.
الات و ادوات استخوانی بسیار کم مورد استعمال بوده و از استخوان شکارها تامین می شده است.
هم چنین رواجی در استفاده از نوعی ظروف سفالین بسیار ابتدایی معمول بوده است که از فرط استعمال به رنگ سیاه در امده اند.

کتاب دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت که در سال هزار و سیصد و نود که توسط هاشم رضی نوشته شده است.که انتشارات آن سخن می باشد.و در قطع وزیری به چاپ رسیده است.تعداد صفحات این کتاب چهارصد و نود و شش صفحه می باشد.برای خرید کتاب دین و فرهنگ ایرانی پیش از عصر زرتشت با ما تماس بگیرید.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.