پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

فلسفه فریدریش ویلهلم نیچه

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب فلسفه

کتاب فلسفه فریدریش ویلهلم نیچه اثر مهرداد مهرین
توضیحات

کتاب فلسفه فریدریش ویلهلم نیچه اثر مهرداد مهرین

 نیچه نشان داد که اصول اخلاقی قطعی و مطلق نیست بلکه اعتباری و قرار دادی است. برخلاف کانت که عقیده دارد اخلاقیات قوه ای است که بر طبیعت حکومت میکند.نیچه معتقد است که اخلاقیات قوه ای نیست که بر طبیعت حکومت کند و امر مصنوعی است.
قانون طبیعت در اعماق وجود ما ثبت شده است و ما نمیتوانیم از ان فرار کنیم.و این قانون هم تابع اخلاقیات نیست و چون تابع اخلاقیات نیست ما نمیتوانیم با آن مخالفت کنیم.
باین طریق نیچه وجود ازادی اراده را انکار میکند.چون ازادی اراده نیست.مسئولیت هم نیست و حتی جانی در ارتکاب جنایات کاملا بی تقصیر است.
از اینرو در نظر نیچه مجازات از نظر موازین عقلی عملی نابجاست. زیرا از یکسو ادمی در ارتکاب جنایت تقصیری ندارد و از سوی دیگر مکافات امکان پذیر نیست یعنی نمیتوان تلافی یک عمل را عینا بی کم و کاست از مرتکب ان عمل گرفت.اری هیچ عملی را نمیتوان تلافی کرد زیرا اعمالیکه باهم مساوی باشند وجود خارجی ندارند

 

خرید کتاب فلسفه فریدریش ویلهلم نیچه اثر مهرداد مهرین چاپ اول 1333 انتشارات کانون معرفت

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.