پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

از سیاست تا فرهنگ

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
از سیاست تا فرهنگ نوشته حسام الدین آشنا
توضیحات

در کتاب از سیاست تا فرهنگ حاصل کوشش روشمند برای شناختن سیاست های فرهنگی و ارتباطی حکومت رضاشاه پهلوی است. فرضیة اصلی این پژوهش نقش قاطع سیاست های فرهنگی و ارتباطی در شکل گیری و تداوم و حتی تسلط قدرت رضاشاهی است. این سیاست نه تنها در آن دوران دارای کارکردهای اساسی در ایجاد تغییرات سریع در بافت فرهنگی و ساختار اجتماعی بود، بلکه از طریق سازوکار تبدیل نوآوری فرهنگی به سنت، نسل های بعدی و حتی نظام سیاسی جایگزین رژیم پهلوی را تحت تأثر جدی قرار داد. حکومت، فرهنگ و نظارت اجتماعی؛ ظهور یک شاه جدید؛ توسعة خودکامگی؛ جهت گیری اساسی در سیاست فرهنگی؛ مسئلة مذهب؛ مسئلة رسانه های جمعی؛ مسئلة بانوان و مسئلة جوانان فصل های این کتابند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.