پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

اندیشه سیاسی امام خمینی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
اندیشه سیاسی امام خمینی نوشته غلامرضا ذاکر صالحی
توضیحات

منظور از اندیشیدن درمورد سیاسی نمونه جمعشده از آراء و عقایدی است که به‌شیوه ای مستدل دربارة چگونگی سازمان دادن به زندگی سیاسی به‌گونۀ توصیفی یا تبیینی مطرح می شود. اندیشة سیاسی امام خمینی(ره) ، جزیی از اندیشة کلان ایشان و متأثر از ابعاد مختلف باورهای ایشان است. به‌دلیل آنکه ایشان بنیان گذار و رهبر نظامی مبتنی بر اندیشه های اسلامی بوده‌اند ، بدیهی است که اندیشة سیاسی ایشان همۀ مفاهیمی را که در حوزة حکومت و جامعه کاربرد دارند در بر می گیرد. مؤلف در این اثر در پنج مقاله ، افزون بر ارائة ارکان اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره)، ریشه‌های نظری تفکرات ایشان را در آموزه‌های دینی بررسی می‌کند و می‌کوشد از خلأها و آسیب‌ها دوری کند. یکی از این آسیب‌ها گونه‌ای از تفاسیر اندیشۀ دینی است که نوعی اصالت تسلیم ، توقف نظری و رئالیسم سیاسی را برای جهان اسلام به ارمغان می‌آورد. مؤلف نشان می‌دهد که حرکت امام خمینی(ره) نقطۀ مقابل این تفاسیر ، در برهة حساسی از تاریخ معاصر است. از این رو ، فهم زوایای این حرکت تنها پس از بازشناسی تاریخی اندیشۀ سیاسی اسلام و الگوهای عملی نهضت اسلامی ، به‌ویژه نهضت عاشورا از یک سو ، و شناخت جامع رویکردهای رقیب در جهان اسلام از دیگر سو ، امکان‌پذیر است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.