پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

تظاهرات ضد جنگ

خرید تلفنی
کد محصول : تظاهرات ضد جنگ
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
تظاهرات ضد جنگ نوشته گروه نویسندگان
توضیحات

تحليل کردن محتوا و گفتمان اعتراض هاي انسانی در تمام جهان نسبت به جنگ آمريكا عليه عراق, در میان پديده هاي رواني جمعي، افكار عمومي گسترده ترين و آشكارترين آنهاست. اين پديده شگرف كه با پويايي توانمند خود سرنوشت جامعه ها را رقم مي زند، به موتوري مي ماند كه چرخ هاي ماشين اجتماعي را به گردش درمي آورد، ماشيني كه مي سازد، تخريب مي كند، تند مي رود، آرام مي گيرد، سرو صدا به راه مي اندازد و نيز خاموش مي شود. افكار عمومي چيزي جز صداي مردم نيست. اين صدا هميشه و در همه جا به شيوه هاي مختلف و در فرصت هاي متفاوت در گوشه هاي كم و بيش شنواي حكام زمان طنين افكنده و توجه خواسته و ناخواسته، ارادي و غيرارادي آناني را كه مخاطب قرار داده، به خود مشغول داشته است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.