پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

خون در راه نفت

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
خون در راه نفت نوشته هانس کروبزگر
توضیحات

در كتاب خون در راه نفت قصد دارد كه رابطه گذشته و رابطه موجود میان بهره وري از مواد انرژي زاي فسيلي و رويداد جنگ را به رشته تحرير در آورد. قصد آن نيست تاريخ مشروح جنگ بر سرنفت و ساير ذخاير زميني گزارش شود، كه براي اين مقال اثري چند جلدي لازم است. بيشتر بايد رابطه جبري بين تهيه مواد خام و تجاوز نظامي متبلور شود. در اين مورد جايز و چه بسا حكم به گزينش و نكته پردازي است. در اين باب نه در تحقيق كانون هاي بحران گذشته تلاشي در حد كمال انجام يافت و نه در ترسيم كانون هاي بحران موجود، بلكه آنها از روي هدف به ترتيب اولويت ها درجه بندي شدند. در مورد نحوه گرداندن نظام اقتصادي جهاني نظريه هاي توطئه گرانه كم و بيش به اثبات نرسيده اند و هم از اين رو هيچ راهي در چهارچوب اين كتاب نجسته اند . تحليل رويداد جنگ هاي گذشته و جنگ هاي موجود بايد انگيزه تفكر عميق تر و يا ثبات تري به منظور قالب ريزي سده آتي باشد . هدف اين كتاب تنظيم كردن شكايتي بر عليه سودجويان نظام چپاولگر انرژي حاكم نيست، بلكه مي بايد رابطه ها افشا شوند تا در نتيجه آن بتوان به روشني به شانس استفاده از مواد انرژي زاي خود پيدايش ، پي برد . تعريف اين هدف نسبتا آسان است: قطع سريع مصرف بي امان نفت ، زغال سنگ و گاز. دستيابي به اين هدف فقط بدين روش ميسر است كه حتي الامكان مردمان بسياري كارهاي كوچك بسياري انجام دهند تا سرانجام به هدفي بزرگ منتهي شود . علاوه بر آن نياز به شرايط خاص سياسي مناسبي نيز هست . اين كتاب مي بايد مطالبي به منظور گفت و شنود در اختيار قرار دهد .

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.