پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت نوشته سید حسین سادات میدانی
توضیحات

قسمت اول - مباني شرح صلاحيت قانونگذاري شوراي امنيت فصل اول : قانونگذاري در حقوق بين الملل فصل دوم : جايگاه شوراي امنيت ملل متحد در منشور و نظام حقوقي بين المللي پس از جنگ سرد بخش دوم -تصميمات قانونگذاري شوراي امنيت پس از جنگ سرد فصل سوم : تصميمات مرتبط با حقوق شوراي امنيت به عنوان منبع غير مستقيم حقوق بين المللي بخش سوم - مشروعيت صلاحيت قانوگذاري شوراي امنيت فصل پنجم -صلاحيت قانونگذاري شوراي امنيت ازديدگاه منشور ملل متحد و...

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.