پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

مراحل بنیادین اندیشه

خرید تلفنی
کد محصول : مراحل بنیادین اندیشه
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
مراحل بنیادین اندیشه نوشته اصغر افتخاری
توضیحات

کتاب مراحل بنيادين انديشه در مطالعه کردن امنيت ملي با عطف توجه داشتن به مجموعه غني پژوهش هاي به عمل آمده در خصوص امنيت ملي در پي آن است تا تقسيم بندي كلان و جامعي از رويكردهاي مختلف در زمينه امنيت پژوهي به دست دهد. در اين ارتباط رويكردهاي سنتي، مدرن و پست مدرن به تفكيك طرح و بررسي شده اند. مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي با توجه به ضرورت پرسش از خاستگاه رويش و سير تحول امنيت پژوهي، بحث از تبارشناسي و تاريخ تحول مقوله امنيت ملي را مورد توجه قرار داده و در تكميل موضوع«رويكردهاي تحليلي به امينت ملي» در سه فصل مستقل از خاستگاه، وضعيت مطالعات امنيت ملي در قبل و بعد از جنگ سرد، مستقلا، سخن گفته است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.