پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

نگرشی نو به سیاست فرهنگی

خرید تلفنی
کد محصول : نگرشی نو به سیاست فرهنگی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
نگرشی نو به سیاست فرهنگی نوشته نعمت الله فاضلی - مرتضی قلیچ
توضیحات

در کتاب نگرشی نو به سیاست فرهنگی مفهومهای فرهنگي سازي و سيستم فرهنگي شده نشانگر ارزش مطالعات برنامه ريزي و به كار گيري برنامه ريزي در جوامع در سرتاسر جهان است. از طريق در كنار هم قرار دادن اصول برنامه ريزي و فرهنگ و شكل دهي رابطه اي سودمندتر ٬ ارزش شناخته نشده فرهنگ مي تواند به تغيير ساختار برنامه ريزي كمك كند. براي رسيدن به اين منظور در اين كتاب ٬ يك الگوي برنامه ريزي مبتني بر فرهنگ و سيستم برنامه ريزي فرهنگي ارائه شده است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.