پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

کودتا

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم سیاسی
کودتا نوشته يرواند آبراهامیان
توضیحات

در کتاب کودتا مروری می کنیم بر تاريخي بسيار مهم از رويدادي سرنوشت ساز ... نويسنده در اين اثر به صورتي عالمانه نشان مي دهد كه كودتاي ۲۸ مرداد بيش تر در مخالفت سرسختانه امريكا و انگليس با كنترل منابع نفتي توسط ايران ريشه داشت تا لجاجت دولت ايران يا الزامات جنگ سرد. رشيد خالدي ٬ استاد مطالعات عرب ٬ دانشگاه كلمبيا كودتاي امريكاي - انگليسي سال ۱۳۳۲ ٬ رويدادي اساسي در تاريخ ايران مدرن است ... اين بررسي تازه به همراه دركي عميق و پژوهشي بي نقص ٬ به شكلي مستدل نشان مي دهد كه بررسي هاي پيشين موجود چندان مطمئن نيستند. نوام چامسكي ٬ استاد ممتاز دانشگاه ام. آي. تي

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.