پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب کم یاب

کتاب دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست (از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی) اثر علی میرفطروس
توضیحات

کتاب دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست (از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی) اثر علی میرفطروس

 

 ایران بخاطر موقعیت استراتژیک و حساس خود در منطقه از دیرباز مورد طمع و طعمه روسیه تزاری و سپس اتحاد جماهیر شوروی بود.ماجرای نفت شمال 11323 و غائله آذربایجان 1324 ایران را به یکی از اصلی ترین میدان های جنگ سرد بین شوروی و امریکا بدل ساخته بود.
تضاد ایدئولوژیک جهان کمونیسن شوروی با جهان آزاد غرب امریکا تضاد میان این دو قطب را دو چندان می کرد.هم از این روست که در آغاز گفته ایم : سرنوشت ایران معاصر را دو مسدله اساسی رقم زده است یکی نفت و دیگری همسایگی با اتحاد شوروی سوسیالیستی.
در سالهای 30-32 بحران مالی و وخامت اقتصاغدی دولت مصدق بن بست مذاکرات نفت بین ایران و انگلیس.بروز اشفتگی های اجتماعی و گسترش فعالیت های حزب توده در شهرها و روستاها امریکا را نسبت به امکان قدرت گیری حزب توده عمیقا نگران می ساخت از این رو دولت امریکا با کمک های مالی عمرانی و بهداشتی از طریق طرح اصل چهار ضمن تقویت دولت مصدق کوشید تا از توجه ایران به شوروی یا از نفوذ ان کشور در ایران جلوگیری کند. در این راستا تنها در سال 1952 علاوه بر کمک های مالی.بهداشتی و عمرانی دولت امریکا تعداد 42 تانک شرمن به دولت مصدق تحویل داد و بیش از 300 افسر ایرانی را برای دیدن اموزش نظامی به امریکا دعوت کرد.

 

 خرید کتاب دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست

 

 

 در این دوران در دیده و دیدگاه سیاستمداران ایران دولت امریکا نه تنها بهترین دوست بلکه این کشور مهد ازادی و قبله گاه ازادیخواهان و ملیون ایران بشمار می رفت.
با چنین جایگاهی در اختلافات نفتی بین ایران و انگلیس و تهدیدات دولت انگلیس برای حمله به ایران و یا در پاسخ به اولین پیشنهاد انگلیس در ندارک کودتا برای سرنگونی دولت مصدق دولت امریکا نه تنها مخالف اقدامات تجاوزکارانه انگلیس در تدارک کودتا برای سرنگونی دولت مصدق دولت اکریکا نه تنها مخالف اقدامات تجاوزگرانه انگلیس علیه ایران و نیز مخالف طرح کودتا علیه دکتر مصدق بود بلکه عموم سیاستمداران این کشور با کمک های مالی نظامی و عمرانی به تقویت و تحکیم دولت مصدق مصمم بودند زیرا که در این دوران حمایت از ناسیونالیسم و دولت های ملی از هدف های استراتژیک امریکا در مقابله با نفوذ کمونیسم بود.

این کتاب راجع به دکتر محمد مصدق است و پیرامون آسیب شناسی یک شکست است که در فرانسه به چاپ رسیده که کندکاویست در آسیب شناسی سیاسی، فرهنگی ما از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی سال پنجاه و هفت میباشد

 

خرید کتاب دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست (از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی) اثر علی میرفطروس چاپ شرکت کتاب امریکا

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.